DELA

Många vill sjunga med Åsa

– Inte en dag har jag ångrat att jag sökte det här jobbet. Alla möten med människor som är musikintresserade har varit inspirerande.
Det har i år gått trettio år sedan Åsa Isaksson blev musiklärare på Medis i Mariehamn och det har varit trettio år av förändring.


I Åsa Isakssons rum på Medis står hennes cello, huvudinstrumentet i hennes musiklärarutbildning där också sång, piano och blockflöjt ingår. Under de trettio år som gått sedan hon började jobba på Medis har dock mycket förändrats och i dag undervisar hon uteslutande i sång, största delen av tiden med enskilda sångelever.
Att så så mycket förändrats tycker hon är enbart positivt.
– Det sägs ju ibland att man borde byta jobb vart sjätte eller sjunde år och det har jag på sätt och vis också gjort fast jag kunnat göra det inom min tjänst här på Medis.
Men för att börja från början:


Musikpedagog
Åsa är född i Eskilstuna och uppvuxen i Boden. Sin musikutbildning inledde hon på Kapellsbergs musikfolkhögskola i Härnösand och fortsatte sedan på SMI, Stockholms musikpedagogiska institut. I studierna ingick på den tiden mycket praktik och hon undervisade, parallellt med studierna, i två år vid den kommunala musikskolan i Sundvall och ett år i Nyköping.
När hon blev klar med sin examen blev det nästan omgående Åland.
– Jag blev klar på SMI i maj, sökte och fick jobbet här och började i augusti.
Att det blev Åland berodde på att Åsa Holmblad, som hon hette på den tiden, träffat sin blivande man som hade jobb på Åland.


Mycket var annorlunda
För trettio år sedan hade Medis inga egna lokaler bortsett från kontorsutrymmen i Gustaf Eriksons rederikontor. Undervisningen hölls runt om i skolorna.
– Det är en stor och mycket positiv förändring att Medis i dag har egna lokaler.
Den tjänst som Åsa Isaksson kom till i augusti 1980 var från början tänkt som en kombinerad tjänst som kapellmästare och musiklärare. Ungdomsorkestern och körerna i staden var i behov av ledare och det var bland annat tänkt att Åsa skulle ha lett både Mariehamnskvartetten och Mariehamns sångkör.
– Båda körerna övade dock sedan gammalt på samma kväll och ingen ville byta. Till en början försökte jag ha båda körerna och gick först till Mariehamnskvartetten och senare på kvällen till Mariehamns sångkör. Men det var svårt att få det att fungera och efter ett tag fortsatte jag bara med Mariehamns sångkör.


Mångsidigt
Åsa hade såväl vuxna och yngre elever i cello, piano, blockflöjt, musikteori och komp på gitarr. Som cellist medverkade hon också i stråkorkestersammanhang.
Under flera år var hon också med och arrangerade sommarkurser med ledare utifrån. Bland sådana som hon fick att komma till Åland fanns sångpedagogen Anna Sims från London och violinisten Peder Ælbeck från Danmark.
En av de fina sakerna med Medis, tycker Åsa, är att verksamheten mycket långt kan byggas upp och förändras enligt elevernas önskemål.
– Det är utmanande men roligt.


Många vill sjunga
Så har hennes egen undervisning genom åren förändrats så att hon i dag nästan bara undervisar i enskild sång. Allt fler vill förkovra sig i sång och se hur man kan utveckla den egna rösten.
– Folk vill sjunga.
Åsa har också hållit kurser för ”sångskraja”, både enskilt och i grupp och ur sådana grupper har också kören Körglädje vuxit fram.
Körglädje som nu samlar inemot 40 sångare startade Åsa för för fem år sedan och kören som sjunger trestämmigt har utvecklats mycket.
– Nyligen var vi på vår första körträff, till Hälsingland, och sjöng med Norrbokören som leds av Marita Sandberg, som ju i många år ledde Barnfiolen på Åland.


Golden Hits på lördag
Nästan varje vår har Åsa hållit någon konsert med sångeleverna och en sådan blir det också nu på lördag.
Med anledning av Åsas trettioårsjubileum som medislärare gör man det litet festligare än vanligt och håller konserten i Stensalen på Ulfsby gård på lördag kl 18.30. Tio av Åsas sångelever medverkar och programmet, som man kallar ”Golden Hits”, innehåller populärmusik från från 1930-talet till 2000-talet. Sångarnas klädsel har också anpassats till de olika årtiondena.
Smörgås, kaffe och underhållning ingår i entrén och platser kan bokas på telefon 31 040.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax