DELA

Män om bilden av mannen

Nyligen har vi i Mariehamn sett utställningen ”Han i hennes ögon”. Utställningen ”Male Stuff” som har vernissage på Kakelhallen i dag kan sägas visa ”han i hans ögon”. Fyra kända finländska fotokonstnärer utforskar manskroppen och bilden av mannen. (På bilden Kari Soinio.)
Utställningen av fotograferna Tatu Hiltunen, Antti Laitinen, Harri Pälviranta och Kari Soinio har tidigare visats i Köpenhamn och Åbo och på båda platserna väckt påtagligt intresse. Harri Pälviranta, som är utställningens kurator, berättar att han ursprungligen fick en inbjudan från Galleri Signe Vad i Köpenhamn att visa fotoserien ”Den lurviga huden”, men tyckte att det inte räckte utan ville samla en grupp som tillsammans skulle angripa manstemat ur olika synvinklar.


Humor och allvar
Han konstaterar att arbetet i gruppen varit mycket givande och trevligt och tycker att man lyckats skapa en utställning gjord med humor och glimten i ögat, men ändå med allvar i botten.
– Det vi gjort handlar om mannens uppfattning om sin egen kropp och den bild vi ger och vill ge av oss som män, säger han.


Sexualisering
Han konstaterar också att bilden av mannen är stadd i förändring och att mannen i dag också är utsatt för ett tryck av förväntningar.
– Liksom bilden av kvinnan har också bilden av mannen sexualiserats, inte minst i reklamen. Det är klart att det i dag finns ett tryck på mannen att exponera sig mera avklädd på bild.
Han pekar också på den ökande användningen av kosmetika bland män, något som redan är så vanligt att det nästan inte väcker någon uppmärksamhet.
– De män som använder kosmetika behöver inte längre vara några drag queens.


Bör få vara olika
Harri Pälviranta säger att man med utställningen vill ge olika infallsvinklar och att de deltagande fotografernas inställning är att man bör tillåtas vara olika. Det är inte bra om man blir låst i en uppfattning om hur man skall vara.
– Det gäller ju för den delen också kvinnorna.
– Och bra är också om man inte alltid tar sig själv på för stort allvar, tillägger han.
I utställningens bilder och videoinstallationer bjuder alla fyra fotografer på sig själva i motiven. Särskilt kommer humorn och detta att inte alltid ta sig på för stort allvar kanske till synes i Tatu Hiltunens video ”Give me fitness” där han bland annat skuttar omkring i sina black jacks på höjderna i Saariselkä där snön ännu ligger kvar och i Antti Laitinens videoprojektion ”Snowman” där han som levande snögubbe med morot fastspänd på näsan låter sig täckas i en snöstorm med vetemjöl. Effektfulla är bilderna av och med Kari Soinio, naken på svarta lavafält på Island. Vid första anblicken utstrålar bilderna kraft, men lavan är vass och farlig för bara fötter. I den lurviga huden har Harri Pälviranta, förevigat rakningar under ett års tid.


Diskussion
Utställningen har vernissage i dag, lördag, klockan 15-18 i Kakelhallen och kan ses till den 10 januari. I anslutning till vernissagen ordnas klockan 15.15 en diskussions där Mia Hanström och Britt Marie Trensmar samtalar med konstnärerna.
Utställningen ”Male Stuff” har fått stöd av Frame och Statens fotokonstkommission samt Mariehamns kulturnämnd.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax