DELA

Mäktigt klingande juloratorium med Oratoriekören

Oratioriekören på Åland gav J.S. Bachs juloratorium i Jomala kyrka på luciadagens kväll. Med konserten avslutade kören sitt 30-årsjubileum. I konserten medverkade ensemblen Capella Sine Nomine med Jan Ridell som konsertmästare, förstärkt av bland annat lokala blåsare. Sångsolister var Lisa Fornhammar, Isa Blomqvist-Fagerholm, Katarina Böhm, Dan Karlström, och Gunnar Lundberg. Organist: Guy Karlsson. Dirigent: Kaj-Gustav Sandholm.
”Gott budskap jag till eder bär” sjunger vi i den Luther-psalm som finns med bland koralerna i Johann Sebastian Bachs juloratorium. ”Jubla, ropa av glädje! Upp, prisa dagen!”, heter det redan i den inledande körsatsen. Och det är ju genomgående ett glädjens budskap, det om Jesu födelse, som finns invävt i det verk som Bach skrev inför julhelgen 1734.
Ursprungligen framfördes verket i sex delar och täckte in alla julens helgdagar. Det vi i dag kallar Bachs juloratorium är en sammanställning av alla dessa delar. Här, liksom i många andra sammanhang, gavs bara en del av verket, nämligen kantaterna ett till tre kompletterade med en aria ur den fjärde delen och den mäktiga slutkonserten ur den sjätte delen.


Passar kören
Oratoriekören har även tidigare framfört juloratoriet under Kaj-Gustav Sandholms ledning och här handlar det naturligtvis om musik som passar just en oratoriekör särskilt väl.
Sandholm visade i luciakvällens konsert än en gång att han har en verklig förmåga att både plocka samman körsångare, solister och instrumentalister till ett team som – under givna förutsättningar – på bästa möjliga sätt kan förvalta den uppgift som man tagit sig an.
Oratoriekören är i gott trim efter ett jubileumsår med framträdanden i flera olika sammanhang och Jan Ridells stråkar i Capella Sine Nomine från Stockholm är en mycket välklingande ensemble av goda amatörer och musikstuderande – också detta uppenbarligen en följd av att man i Ridell har en inspirerande ledare och konsertmästare.
Kompletteringen med åländska blåsare fungerade också väl och samspelet blev, enligt min mening, allt följsammare ju längre in i verket man kom.


Goda solister
Kvällens solister gjorde alla genomgående ett gott arbete och visade att det här är musik som man är väl förtrogen med.
Tenorsolist var Dan Karlström, som även hade evangelistens roll och stod för de flesta av de sammanbindande recitativen. Lisa Fornhammar var sopransolist, med Isa Blomqvist-Fagerholm som eko-sopran i arian ur den fjärde kantaten, Katarina Böhm var altsolist och Gunnar Lundberg bassolist.


Stående ovationer
Den avslutande kantaten ur verkets avslutande sjätte del är ju mist sagt bombastisk med ord om hur man nu fått hämnd på fiendens skara när Kristus krossat allt motstånd, och musiken är därefter: jublande segertoner.
De stående applåderna – som stegrades alldeles särskilt för solisterna – visade att den talrika publiken verkligen tog både musiken och framförandet till sitt hjärta.
Vi förunnades till och med höra slutkantaten en gång till innan vi sökte oss ut i den mörka decemberkvällen.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax