DELA

Lyrik, roman och fakta från PQR

Martin Enckells diktsamling ”Skrift” kommer ut i samband med Geta poesi- och visfestival i slutet av juni.
Den är en av flera boknyheter PQR presenterar under året.
– Jag är nöjd med årets utgivning. Den är bred och ganska originell, säger förläggare Ben Johans.
Lyriksamlingen är enligt pressmeddelandet från PQR en slags uppföljning till Enckells senaste diktsamling ”Under ett ramsvart hjärta” (2009).
– Den togs emot mycket positivt av recensenter och läsare.
I oktober utkommer Sebastian Johans bok om finlandssvensk samtidskonst: ”8 konstnärer – 8 verk”.
– Min avsikt med boken är att återvända till ett antal av konstnärskapen för att skriva en samling fria, litterärt orienterade och tillgängliga essäer som dels preciserar de aktuella konstnärskapen som de ser ut i dagsläget och dels resonerar kring de effekter de har haft på mitt professionella seende. Resultatet ska presenteras i en bildrik och väl formgiven konstbok som ska tilltala en målgrupp som är större än den relativt begränsade publik som läser essäer i utställningskataloger, skriver Sebastian Johans i pressmeddelandet.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson