DELA

Lyfter fram kulturhistorisk miljö

Fiskestugan på Småholmarna i Sund är unik och en stor sevärdhet för dem som vill få en förnimmelse av hur strömmingsfisket bedrevs förr i tiden.
Det säger Conny Andersson som reagerat på planerna att bygga en golfanläggning på Stornäset, alldeles intill.
– Vi är några entusiaster här ute i västra Sund som oroar oss för hur det kommer att gå för den gamla fiskestugan ute på Småholmarna i Kastelholm ifall golfplanerna förverkligas. Fiskestugan ligger alldeles intill naturstigens rastplats vid stranden av Lumparen. Stugan och området runt den är en unik kulturmiljö som bevarats ursprunglig allt sedan man bedrev fiske där på 1930-1940-talen, säger Conny Andersson.
– Vi har ju ännu inte sett några detaljplaner så det är lite svårt att uttala sig men vi vill i varje påminna om existensen av fiskestugan och kulturmiljön kring den, tillägger han.


Fiskare från Brändö
För sju år sedan besökte Nyan Småholmarna och den svårt förfallna stugan tillsammans med Conny Andersson som då hade anställning som antikvarie på museibyrån. I dag har stugan rustats upp och blivit ett populärt kulturhistoriskt utflyktsmål.
– Fiskestugan på Småholmarna – som numera sitter ihop med fastlandet – uppfördes på 1930-talet av Brändösläkten Nordberg från Torsholma för övernattning i samband med strömmingsfisket i Lumparen. Den användes senare även av andra fiskare, men så småningom började den förfalla och för tio år sedan började det se riktigt illa ut för stugan, berättar Andersson.


Byalaget aktivt
Det var Kastelholmsnejdens byalag som tog initiativ till att restaurera och återställa stugan till det utseende den hade på 1930-talet. Fiskestugan ligger på landskapets mark och renoveringsarbetet skedde i samråd med Museibyrån.
– Stor hjälp hade byalaget av Elis Fogdes gamla svartvita bilder från 1930-talet, detaljuppgifter fick vi också från en av dem som var med och fiskade därute och av många minnesgoda ortsbor.


Återställd
Stugan har återställts utvändigt och även renoverats även invändigt. Miljön runt den är bevarad i stort sett som den såg ut på 1930-1940-talen. Numera arrangerar byalaget årliga träffar vid fiskestugan och sköter underhållet kontinuerligt. Att stugan ligger alldeles intill den naturstig som löper längs Stornäset gör den lättare tillgänglig för besökare.
– Att vi nu vill aktualisera fiskestugan och kulturmiljön kring den beror på att vi är oroliga för att området där den ligger kan komma att införlivas med det planerade golfprojektet, där det i pressen också talats om någon form av strandnära boende, säger Conny Andersson.
Han vill också framhålla att Stornäset över huvudtaget är ett av de få strövområden som numera återstår för dem som bor i Kastelholmsområdet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax