DELA

Lyceisternas diplomarbeten håller hög nivå

Åtta lyceister presenterade förra veckan sina diplomarbeten inom bildkonst.
– Det här är verk man bli imponerad av, säger konstnären Peter Winquist, som fungerade som utomstående bedömare.
Eleverna fick välja mellan sex uppgiftsalternativ. Förutom själva verket har eleverna också gjort en portfölj som behandlar processen kring arbetet. Verket och portföljen bedöms som en helhet.
– Verken håller utan vidare hög nivå. Det här är elever som valt estetik som delämne i gymnasiet, och ändå producerar många av dem på högre nivå än professionella konstnärer, säger Peter Winquist.
Under sina tre år i lyceet har eleverna gått åtta kurser i bildkonst. Kurserna har fokuserat på allt från måleri och frihandsteckning till skulptur och grafisk design, något som också avspeglas i elevernas arbeten.
– Man ser många begåvningar, utan vidare. Här ser man ett tydligt bevis på att det borde satsas mer på kreativa ämnen, för potential finns, säger Winquist.
Läraren i bildkonst, Olle Törnqvist, påpekar att många elever genom kurserna i bildkonst och diplomarbetena, får en bas för sitt framtida yrke.
– Tack vare att kursinnehållet är så brett, kan eleverna hitta sitt eget uttryck. Diplomarbetet kan ligga som grund då eleverna söker vidare till kreativa utbildningar.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson