DELA

Lösningar för Post- och tullhuset diskuteras

Diskussionen om vad som händer med Post- och tullhuset fortsätter.
Klart är att den nuvarande verksamheten med stipendier och utställningar prioriteras.
Som Nyan tidigare berättat går verksamhetsledaren på Eckerö post- och tullhus, Peter Winquist, snart i pension. Det är fortsättningsvis oklart vad som händer med verksamheten i huset framöver.
– Inom en snar framtid har byggnadsbyrån, museibyrån och kulturbyrån ett möte tillsammans med minister Britt Lundberg (C). Under sommaren har jag tagit fram olika alternativ till organisationen för verksamheten som vi skall diskutera, säger byråchef Jan-Ole Lönnblad på landskapets utbildningsavdelning.
Bland förslagen som skall diskuteras finns bland annat Winquists förslag att grunda en stiftelse som sköter organisationen av verksamheten.
– Ett annat förslag är ett samarbete mellan landskapets olika byråer eller ett samarbete mellan landskapsregeringen och nordiska ministerrådet. Särskilt för utvecklande av stipendievistelser skulle det sista alternativet vara intressant.


Mycket oklart än
Ett belopp för nästa års verksamhet finns i budgeten, men det är ännu oklart om en verksamhetsledare skall anställas på heltid eller på deltid.
– Jag hoppas förstås att det inte blir ett hål i verksamheten ett år. Men omfattningen av en tjänst måste diskuteras på politisk nivå.
Klart är dock att den nuvarande verksamheten med dels stipendievistelser, dels utställninger skall fortsätta.
– Peter har varit mycket aktivt och skött om det praktiska ansvaret för stipendiaterna. Också där måste vi hitta en framtida lösning. På samma sätt med utställningarna som är det kanske mest arbetskrävande momentet i huset.
Någon helt ny verksamhet är inte på tal i det här skedet.
– Till att börja med prioriteras stipendievistelserna och utställningsverksamheten, säger Jan-Ole Lönnblad.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax