DELA

Livning och tutta har adopterats

De åländska ordadoptionerna har börjat droppa in till redaktionen.
Vi tackar, och tar förstås emot flera adoptioner. Ju längre lista desto bättre!
Livning är ett fint åländskt ord som är värt att bevara.
Det tycker Nyanläsaren som lämnade in den första ordadoptionen.
Livning adopteras av Bengt Malmberg.
– Ordet används i Enklinge i betydelsen ”lä”. Min fru och jag använder ordet ofta eftersom vi kallar oss för Livning när vi sjunger, berättar han.
– Man satte alltid ut vettarna i livningen vid sjöfågeljakten – innan EU, suck!
Ralf Svenblad skrev så här om livning i en åländska ord-spalt 2008:
– Ett ord som livning tyder på att det ska finnas ett verb liva, och Eva Sundberg i Björkö, som brukar ha rätt i sådana här frågor, har meddelat att man i Kumlinge kan säga he livar dännan och att man då menar ’där är det lä på vattnet’.
Ordet kan ha samma urnordiska rötter (»hleua-») som orden ly och och ljum. Hit hör i så fall också »lew», som i brittiska dialekter betyder lä.
– Och det åländska liva hänger väl då också samman med det ord som tidigt upptecknats i västsvenska och norska dialekter, »lyve» respektive »live», och som betyder skydd eller lugnt ställe på stormande sjö.
Livning finns i Svenska akademiens ordlista, men då med en helt annan betydelse – översitteri.


Så anmäler du ordet
Målet med den här kampanjen är enkelt. Nyans läsare kan rädda utrotningshotade åländska ord genom att använda dem i vardagstal.
I tisdagens Nya Åland (17.8) presenterade vi ordadoptionen, som engagerade många rikssvenska tidningsläsare när Dagens Nyheter drog igång en liknade kampanj häromåret.
Den som adopterar ett valfritt åländskt ord förbinder sig att använda det i vardagstal minst tio gånger på ett år. Och om någon frågar vad det betyder skall man förstås förklara det – så att de gamla fina orden får ett nytt liv.
Du kan anmäla din ordadoption på flera sätt:
1. Maila. Adressen är redaktion@nyan.ax. Skriv ”ordadoption” i rubrikraden.
2. Skicka ett brev eller vykort. Adressen är Nya Åland, Pb 21, 22101 Mariehamn. Märk brevet ”Ordadoption”
Vi vill veta ditt namn och vilket ord du adopterar. Skriv gärna vad ordet betyder och i vilket sammanhang du först hörde eller såg det.
Nya Åland publicerar en lista med de ord som adopterats, och namnen på läsarna som adopterat dem.
Läs om fler adopterade ord i papperstidningen!

Patrik Dahlblom