DELA

Litterära pris till ålänningar

Tre ålänningar, Kent Danielsson, Ulrika Gustafsson och Sten-Erik Abrahamsson, finns med bland dem som Svenska litteratursällskapet uppmärksammat med pris i samband med årshögtiden på Runebergsdagen. (På bilden Danielsson som fick det största priset.)
Ett pris om 7.500 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tilldelade litteratursällskapet författaren Kent Danielsson för den prosapoetiska berättelsen ”Balladen om Bel Ols”, en djupt originell och vacker bok som enligt prismotiveringen ”tillvaratar möjligheterna hos två uttrycksformer”: ”Med gripande innerlighet gestaltar Danielsson en lidande människas väg till självkännedom. Han visar hur kärlek kan förlösa kroppens och måleriets heliga samspel i en tid mycket olik vår, förunderlig och fattbar på samma gång”.
Ett pris om 5.000 euro ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond tillföll författaren Sten-Erik Abrahamsson för romanen ”Stad i skugga”. I motiveringen skriver man: ”Med empati och försonande humor skildrar Abrahamsson hur andra världskriget formar livsödena i en åländsk sjömansfamilj. Mötet mellan lokalhistoria och världshändelser och mellan det personliga och det allmänmänskliga levandegörs genom ett säkert berättargrepp i en realistisk tradition.”
Även det tredje åländska priset är på 5.000 euro. Priset ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillföll filosofie doktor Ulrika Gustafsson för den litteraturvetenskapliga avhandlingen ”Världsbild under sammanställning. Individ, ensamhet och gemenskap i Ulla-Lena Lundbergs författarskap”. I motiveringen sägs att ”avhandlingen är en välskriven och intelligent studie i författarskapet med speciell fokus på boken ’Sibirien. Ett självporträtt med vingar’. Mot bakgrund av självbiografisk genreteori och subjektivitetsforskning presenterar Gustafsson en inträngande analys av individualism och modernitet i det lundbergska författarskapet.”
Sällskapets stora pris, det så kallade Tollanderska priset, om 30.000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll diplomaten, professorn och politices doktorn Klaus Törnudd ”för en långvarig och fullödig gärning såväl inom ett flertal sektorer inom Finlands utrikesförvaltning som i universitetsväsendets tjänst, en dubbel karriär som även har avsatt ett statsvetenskapligt författarskap på tre språk”. (jk)