DELA

Liten början på stort filmbygge

– Visst är det ett fall framåt, men nu får vi se hur vi kan lösa resten.
Det säger Mårten Fröjdö i McArena som får 10.000 euro av kulturfonden för att förprojektera en film om Önningebykolonin. Det är dock långt kvar till de 67.000 euro som förprojekteringen beräknas kosta. (teckningen av J.A.G. Acke visar målarkolonister i Önningeby.)

Konstnärskolonin i Önningeby i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet bjuder på en hel del material som kunde bilda underlag för en film. Möjligen en dramadokumentär, men enligt Fröjdö är inga definitiva beslut om formen ännu fattade. Han är dock på det klara med att det måste bli ett stort filmprojekt om det alls skall vara någon mening med det.
– Någon stillbildsdokumentär gör vi inte utan det skall nog bli en spelfilm.


Stora kostnader
Men sådant kostar. Enbart förprojekteringen där man skall anlita någon professionell manusförfattare för att ta fram ett filmmanus beräknas kosta 67.000 euro. Av det anslår man 7.500 euro egna medel och resten hoppas man få in i bidrag. Från Svenska kulturfonden hade man anhållit om 30.000 euro.
Enligt Fröjdö krävs det att man får ihop till förprojekteringen och får fram ett bra manus innan man kan gå vidare med det egentliga filmprojektet, söka stöd ur nordiska fonder och så vidare. Vad den slutliga filmen kommer att budgeteras till kan han inte ange i detta skede men antyder att det handlar om stora summor.


Bara början
– Det är ett bygge där vi i det här skedet bara startat med den första grunden.
I bakgrunden finns en projektgrupp där förutom Mårten Fröjdö ingår hans syster Ann-Catrin Fröjdö, som regisserade den österbottniska filmen ”Bröllopet” som McArena också producerade, Kjell Ekström från Önningebymuseet och författaren Agneta Ulfsäter Troell
Någon tidsplan för filmprojektet med arbetsnamnet ”Osannolika historier” finns inte i det här skedet.

JAN KRONHOLM