DELA

Liewendahl ny ordförande för Ålands kulturdelegation

Robert Liewendahl är kulturdelegationens nya ordförande.
– Jag vill bejaka alla nya innovationer som kulturfolket kommer med, säger han.
Igår utsågs Ålands kulturdelegation. Ordförande Robert Liewendahl är nöjd med sammansättningen.
– Det är ett bra gäng, säger han.


Jävs-problematik
Han ser det som en fördel att han själv är aktiv kulturutövare som pjäsförfattare och producent.
– Det är en stor fördel att känna kulturlivet och veta något om behoven.
Jävsituationen är han medveten om.
– Personligen söker jag inte stipendier från kulturdelegationen så länge jag själv sitter med i den. Däremot kan Teater Alandica och Teaterföreningen söka pengar för projekt jag är involverad i, men då är jag förstås jävig och deltar inte i beslutet.
Hur försörjer du dina privata projekt?
– Det finns många andra ställen att söka pengar från, till exempel Svenska kulturfonden.
I ett litet samhälle är det så gott som omöjligt att det jävsituationer inte uppkommer, menar han.
– Vi lever i ett litet samhälle och det är trots att bättre att folk som känner till kulturfrågor är med om att ta besluten än alternativet.


Nytänkande
Sin viktigaste uppgift som kulturdelegationens ordförande anser Robert Liewendahl är att uppmuntra nytänkande.
– Man ska förstå traditioner och bejaka dem, men framför allt ska man bejaka de nya innovationer som kulturfolket kommer med.

Läs mer i papperstidningen.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax