DELA

Liewendahl avvaktar med ”Katrina minns Jack”

Frågan om en berättartext till de planerade konserterna ”Katrina minns Jack” är fortfarande öppen.
– Jag vill ha klara papper och ligger därför lite lågt med mitt skrivande, säger Robert Liewendahl.
Som Nyan berättade i tisdagens och onsdagens tidningar har planerna på att ge en konsertversion av musikteatern ”Katrina” lett till en kontrovers mellan arrangörerna och Karl och Ingabritt Segefelt som har upphovsrätten till Sally Salminens litterära produktion. Segefelts vill se musikteatern återuppförd i sin fullständiga version och godkänner ingen kortversion.
Arrangörernas tanke var att det i konserten skulle finnas en berättartext som skulle binda samman musiknumren. För denna uppgift anlitade man Robert Liewendahl som var den som i tiden gjorde dramatiseringen av ”Katrina” för musikteaterversionen.


Trodde saken skötts
När upphovsrättsinnehavarna för en dryg månad sedan läste om planerna i tidningen kontaktade man Liewendahl som framhöll att han trodde att frågan om tillstånden var skött med upphovsrättsinnehavarna.
Liewendahl säger till Nyan att han efter kontakten från Segefelts genast skrev till producenten Carol Forsblom och bad honom kontakta upphovsrättsinnehavarna.
Att det framgick att det fanns oklarheter kring arrangemangen i fråga om upphovsrätten gjorde dock att Liewendahl valde att avvakta och ligga lågt med sitt fortsatta skrivarbete.
– Jag vill ha klara papper, säger han till Nyan.


Alternativ
Han tycker i varje fall att det är glädjande att arrangörsgruppen har fått positivt besked från Jack Mattsons familj när det gäller uppförandet av musiken. Liewendahl berättar att arrangörerna nu diskuterar en alternativ lösning där berättaren närmast skulle relatera Jack Mattssons liv och verksamhet.
När det gäller Karl och Ingabritt Segefelt önskan att får musikteatern ”Katrina” uppförd i sin helhet är detta något som Robert Liewendahl varmt understöder.
– Jacks musik är underbar, säger Liewendahl som minns det goda samarbete han hade med regissören Johanna Garpe kring musikteatern.
Han konstaterar att det nu med Alandica finns goda yttre förutsättningar för en återuppsättning.
– Musikteatern skrevs ju ursprungligen för en stor scen, en A-scen, av den typ som vi nu har tillgång till, säger han.


Nej till kopplingar
Karl och Ingabritt Segefelt kom i går även med ett förtydligande till i upphovsrättsfrågan:
– Begreppen ”Konsertversion av Musikteatern Katrina” eller ”Katrinakonsert”, som på senare tid har kommit till vår kännedom, har inte vårt erforderliga godkännande och ska följaktligen inte användas varken i massmedia eller i marknadsföring. En ren musikkonsert till Jack Mattssons ära och minne har vi självklart inga invändningar emot, dock kan den av förklarliga skäl inte innehålla några kopplingar till texter eller bearbetade texter från romanen Katrina eller till Musikteatern Katrina, skriver de.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax