DELA

Lemland placeras på orgelkartan

– Vår orgel är speciell, säger kantor Ádám Kiss inför orgelinvigningen i Lemlands kyrka på söndag.
Den orgel som nu tas i bruk är, enligt Kiss, den första nyromantiska orgeln på Åland, ett instrument anpassat till den fransk-romantiska stilen.
Ádám Kiss förklarar att de flesta åländska kyrkor fick orglar under 1800-talet och då var det fråga om romantiska orglar. Lemlands kyrka fick sin orgel 1866 och den hann tjäna församlingen i hundra år innan den ersattes av en modernare orgel. Den gamla flyttades till Sottunga.
Som en motreaktion mot romantikens stilideal svepte en rörelse under 1900-talet fram över Norden och stora delar av Europa. Orglar med en rakare, vassare klang, blev resultatet när man skaffade nya instrument eller byggde om de gamla.


Åter till romantiken
På senare år har man dock kunnat notera ännu en motreaktion, en återgång till de romantiska stilidealen.
– Det här tog sin början på 1980-talet och fick full fart på 90-talet. Romantiska orglar har återställts och helt nya har också byggts, säger Ádám Kiss.
En sådan är den nya orgeln i Lemland.
Att det blev en romantisk orgel tillskriver Kiss domkyrkoorganisten Björn-Olof Mårtensson som anlitats som konsult.
– Dessutom har vi experter på romantiska orglar på nära håll, säger Kiss och syftar då på intonatörerna Helmuth Gripentrog och Kalevi Mäkinen i Helsingfors.


Fransk förebild
Att orgeln fått en fransk-romantisk stil innebär samtidigt att den har en så kallad symfonisk stil.
– Förebilden har varit mindre orglar byggda av den legendariske fransk-romantiske orgelbyggaren Aristide Cavaille-Coll, förklarar Kiss.
Den symfoniska stilen ger, enligt Kiss, en större flexibilitet i ljudet och en bredare, fylligare och djupare klang.
Tekniskt är orgeln byggd av den kända orgelfabriken H.O. Paschen i Kiel i Tyskland som också tidigare byggt många nyromantiska orglar. Den har 19 stämmor, två manualer och en pedal.


Många bidragsgivare
Byggandet av orgeln har möjliggjorts av ett bidrag från kyrkostyrelsen i Finland på 130.000 euro. Dessutom har en lång rad mindre bidragsgivare stött orgelanskaffningen. Totalkostnaden för orgeln uppgår till drygt 279.000 euro.
Vad betyder det då att Lemlands kyrka nu fått detta nya instrument?
– För församlingen betyder det att den fått en välfungerande orgel med vacker klang men dessutom att kyrkan nu har en orgel som kommer att göra den till en konsertkyrka, säger Kiss som menar att orgeln kommer att väcka intresse också utanför Åland.
Lemlands kyrka är naturligtvis också konsertlokal i sommarens åländska orgelfestival.
Invigningen av orgeln sker alltså vid söndagens högmässa som hålls kl 13. Kiss kommer då bland annat att spela musik av Franz Liszt. Celebrant är Mårten Andersson och predikant Benny Andersson. Efter högmässan blir det samkväm med kaffe i församlingshemmet.


Konsert i februari
Den 5 februari följer en invigningskonsert där programmet i huvudsak består av romantisk orgelmusik.
I konserten framförs också ett nyskrivet verk av Kjell Frisk. Solister är Catherine Frisk Grönberg och Judith Deáki.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax