DELA

Lemland hakar på Joel-operan

– Det är viktigt för oss att lyfta fram Joel. Han var ju lemlänning.
Det säger bibliotekssekreterare Cia Numelin (bilden) som hoppas att man skall få möjlighet att genom utställningar och andra aktiviteter aktualisera Joel Pettersson i anslutning till premiären på Joel-operan.
Biblioteks- och kulturnämnden i Lemland har redan tidigare tagit sig an Joel-minnet, bland annat genom den särskilda Joel-hörna med konst av Joel Pettersson, foton och föremål, som finns i biblioteket.
Till hundraårsminnet av Joel Petterssons födelse arrangerade man också en jubileumsutställning. Man har också genomfört så kallade Joel-vandringar i Joel-miljöer i Lemland och även arrangerat uppläsningar med texter av Joel Pettersson.


Med på ett hörn
När Joel-operan får sin urpremiär i kultur- och kongresshuset Alandica i juli nästa år vill man också vara med på ett hörn. Cia Numelin berättar att man har besökt det blivande kulturhuset och tänker sig en utställning med förstoringar av ett urval av de bilder som ingick i den tidigare jubileumsutställningen. Till bilderna har man tänkt ansluta valda citat ur Joel Petterssons texter.
– När vi vet om vi får medel i nästa års budget för att förverkliga planerna kan vi gå ut till allmänheten och efterlysa ytterligare bilder med anknytning till Joel. Vi har också diskuterat möjligheten att göra en fotoförstoring av ett av hans självporträtt. Två sådana har vi ju i biblioteket.
n Utöver utställningen i Alandica tänker man sig att i biblioteket i Lemland på nytt visa den tidigare jubileumsutställningen.
n Man planerar en paneldiskussion, preliminärt under rubriken ”Min Joel”, där personer med kunskap om Joel Pettersson skulle delta.
n I planerna finns att på nytt ta upp Joel-vandringarna med början i juni.
n Vidare har man tänkt sig att producera nya vykort med Joel som motiv.


Arbetsgrupp
Det är en arbetsgrupp, tillsatt av biblioteks- och kulturnämnden som arbetat med planerna. Utöver Cia Numelin består gruppen av Rainer Fagerholm, Barbro Eriksson, Lena Isaksson-Ahlskog, Gunnevi Numelin och Ulf Donner.
– Jag tror att Joel-operan kommer att göra att det blir stort intresse för Joel Pettersson och det är så roligt, säger Cia Numelin.
– Men, tillägger hon, det här är än så länge bara planer. Ifall vi inte få medel i budgeten så blir det inget av satsningarna.
Biblioteks- och kulturnämnden har anhållit om knappt 5.000 euro. Det slutliga avgörandet faller vid fullmäktiges budgetmöte i december.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax