DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lediga studieplatser vid ÅMI

Ålands musikinstitut har några lediga studieplatser på sång, dans och träblåsinstrument (klarinett, saxofon, oboe eller fagott).
Hugade blåsare bör vara minst 7 år medan sångare bör fylla minst 12 år under 2018. Dansarna ska vara minst 7 år, men det finns även några ströplatser i danslekisgrupperna 3–4 år samt 5–6 år.

Intresserade ska senast 9 januari anmäla sig till antagningsprov.

Det finns också plats för fler sångare i institutets olika körer: Subito för 7-9-åringar, Singoalla för 10-12-åringar och Capella Vocalis för sångare mellan 13 och 21 år.

Körsångare och danslekiselever antas i anmälningsordning och behöver inte göra något prov. Till körerna kan man även anmäla sig på plats.