DELA

Landskapets kulturpris till danslärare

Danspedagogen Elzbieta Söderlund (bilden) får landskapets kulturpris för sitt målmedvetna och framgångsrika arbete som lett till ett ökat dansintresse i landskapet.
Landskapets kulturdelegation utser årligen en kulturpristagare och vid mötet i går kväll var valet enhälligt. Till årets pristagare utsågs danspedagogen Elzbieta Söderlund som har sin huvudsyssla vid dansskolan.
Mia Hanström (s) är delegationens ordförande och hon säger att arbetet med att utse en pristagare börjar med att delegationen går igenom vilka som fått priset och vilka områden som tidigare pristagare representerat. Sedan diskuteras tänkbara namn ”som alla får vrida och vända på” och till sist försöker man enas om en kandidat.
– I år var valet lätt. Dansen har aldrig tidigare lyfts fram och Elzbieta Söderlund är en värdig vinnare, säger Mia Hanström.
I motiveringen till utnämningen heter det bland annat att Elzbieta Söderlund målmedvetet och framgångsrikt arbetat för att lyfta fram dansintresset på Åland.
Hon har ett professionellt och humanistiskt bemötande och förmår locka fram elevernas individuella egenskaper i högkvalitativa dansföreställningar, hon gör dem konstnärligt medvetna och med sitt fokuserade sätt att arbeta skapar hon förutsättningar för danselevernas fortsatta engagemang och studier även utanför Åland.
I prismotiveringen framhåller delegationen också att Söderlund stått för en utmärkt korreografi till ett flertal teateruppsättningar på Åland.
Kulturpriset är på 4.000 euro. När det delas ut är ännu inte bestämt. (hf)