DELA

Kyrkokör lämnar församlingen

Sankt Mårtenskören lämnar Mariehamns församling. Den utlösande faktorn var att kören utan att bli tillfrågad fick ny övningskväll.
Det finns också, enligt vad Nyan erfar, en besvikelse över att man inte längre kan sjunga under ledning av Anders Laine, som fått tjänst i Jomala församling. (På bilden sjunger kören i en Mozartkonsert i S:t Görans kyrka förra hösten.)Se även kommentar i slutet från kantor Kurt Eriksson.


Till höstens första övning med nya dirigenten, församlingens B-kantor Kurt Eriksson, kom inte ens hälften av körmedlemmarna och någon ny övning har det inte blivit sedan dess.
Förra torsdagen höll körmedlemmarna ett möte och beslöt sända en skrivelse till kyrkorådet inför dess möte i tisdags.


”Överkörda”
I skrivelsen säger man rakt ut att ”körmedlemmarna inte längre står till förfogande för församlingens kyrkokörsverksamhet”. Man hänvisar till den dåliga uppslutningen på första övningen och skriver att det vid diskussionsmötet framkom att ”körmedlemmarna känner sig överkörda och illa behandlade”.
Vidare konstateras i skrivelsen att ”det inte funnits intresse från församlingen sida att kontakta kören och kanske ha en gemensam diskussion innan man tar ett beslut om att övningskvällen ändras till en tisdag efter att i långa tider ha varit torsdagskvällar.”


Oåterkalleligt?
Skrivelsen avslutas med konstaterandet att körmedlemmarna nu är så besvikna att det i detta skede inte är till någon hjälp att ändra övningskvällen till en torsdag.
Skrivelsen är undertecknad av körens ordförande Synnöve Pussinen, vice ordförande Anne-Marie Norrgrann och dess sekreterare Carita Eriksson.
Såväl Synnöve Pussinen som kyrkorådets ordförande, kyrkoherde Jan-Erik Karlström, tolkar det sagda som att S:t Mårtenskören nu har för avsikt att lämna församlingen.


Kören består
Enligt Pussinen läggs kören dock inte ned. Medlemmarna är inriktade på att fortsätta att sjunga och man funderar nu på hur det kan ske, möjligen som en kör inom Ålands sång- och musikförbund och inom Medis.
Även om kören lämnar församlingen kommer den att hålla fast vid en sakral repertoar. Synnöve Pussinen säger också att kören, som numera blivit en damkör, gärna skulle se att man på nytt fick även manliga sångare med för att kunna sjunga fyrstämmigt.


”Stor förlust”
Jan-Erik Karlström säger för sin del att det är en stor förlust för församlingen om kören lämnar den, men tolkar alltså skrivelsen som att det är vad som kommer att ske. På kyrkorådets möte i tisdags gavs kyrkoherden ändå i uppdrag att ännu diskutera frågan med kantorerna för att se om det finns några möjliga lösningar.
Karlström nämner i sammanhanget att även S:t Görans kyrkokör, som hade många äldre medlemmar, upphörde med sin verksamhet i våras och att det nu finns behov av att över huvudtaget diskutera kyrkomusiken inom församlingen.
– Både kyrkomusiken och ungdomsverksamheten i församlingen kommer upp vid en överläggning med de förtroendevalda i kyrkorådet och kyrkofullmäktige som hålls på Lemböte den 7 november, säger han.


Även andra körer
Inom Mariehamns församling finns nu, utöver S:t Mårtenskören även Novemberkören och gospelkören Good News. Oratoriekören, som är en självständig förening, har också anknytning till församlingen och ett samarbete finns även med Moderatokören inom Mariehamns pensionärsförening.
Sankt Mårtenskören, som funnits i hela 37 år, är sedan S:t Görans kyrkokör lade ned verksamheten församlingens enda mera traditionella kyrkokör. Kören har ofta medverkat i gudstjänsterna inom församlingen, särskilt kring julen och andra kyrkliga högtider.
Kören leddes länge av Kaj-Gustav Sandholm och alltså nu senast av Anders Laine, som tidigare i höst lämnat sin tjänst som tillförordnad A-kantor för att bli musikledare i Jomala församling.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

”Kören erbjöd möjlighet sjunga på torsdagar”
Kantor Kurt erikisson säger som en kommentar till Nyans artikel om S:t Mårtenskören i fredagens tidning att kören erbjöds möjligheten att fortsätta att sjunga på sin gamla övningskväll på torsdagar.

Eriksson säger att han själv inte kunde ta kören på torsdagar eftersom han har sina lediga dagar på torsdagar och fredagar, men att han föreslog att kören skulle sjunga med kantor Judith Deáki på torsdagar när det framkom att kören inte ville öva på tisdagar.
Han säger också att man gick ut med informationen om höstens musikverksamhet i församlingen så sent eftersom man vill invänta att Anders Laines vikarie Lita Gustafsson skulle träda i tjänst i början av september. Laine slutade i augusti.
Eriksson tycker att det är synd om en gammal hedervärd kör väljer att lämna församlingen, men tycker också att kören överreagerat. Han säger sig ändå förstå att kören varit mycket nöjd med att ha Anders Laine som dirigent och att det därför varit svårt för körmedlemmarna att tänka sig att någon annan skulle ta över.
Nyan försökte nå Eriksson redan i samband med artikeln i fredagens tidning, men han var inte anträffbar på torsdagen. (jk)