DELA

Kurt Simons arbetar med hela rummet

– Långt ifrån söndagsmåleri ute i naturen.
Så beskriver Kurt Simons själv sin konst, de geometriska abstraktioner som han så länge varit trogen.
Nu ställer han ut på Kakelhallen i Mariehamn.
Det är inga snabbskisser som Kurt Simons sysslar med.
När han beskriver sin konst slås man av att det inte bara handlar om att skapa enskilda verk utan om ett helhetstänkande där också rummet alltid tas i betraktande.


Rummets möjligheter
I de enskilda verken går han stegvis fram från skiss till modellbyggande och småningom till det färdiga verket, men redan från början tar han också hänsyn till det rum där verket skall visas.
– När jag bygger mina modeller är rummet viktigt. Jag mäter upp utrymmet och planerar rummet som en helhet och utgår från rummets möjligheter.
Simons erkänner villigt att den konst han sysslar med är en utmaning, ett ständigt sökande efter rena former som han hållit fast vid ända sedan han fångades av den geometriska abstraktionen på femtiotalet. Med åren har han faktiskt blivit allt strängare i sin strävan efter förenkling och klarhet och inte tvekat att framhärda trots att det som kallades modernt i hans ungdom numera av en del ses som som något gammalt. I en presentation som han skrivit inför utställningen betecknar han sig själv som ”en gamling som representerar en konststil som ligger långt tillbaka i tiden”.
Men han har gjort sitt val:
– Jag känner det som mera utmanande att arbeta med den abstrakta konsten än med den föreställande.


Tidskrävande
Rent praktiskt är det också ett krävande arbete. Han inleder med små skisser. Sedan gör han modeller i kartong och därefter låter han ett snickeri bygga upp ett ramverk som han spänner en speciell amerikansk bomullsväv över. På det följer själva målandet som sker i lager på lager. Ett resultat av Simons strävan efter förenkling är också att han sedan länge arbetat uteslutande med de tre primärfärgerna, rött gult och blått.
Men även om hans arbetsprocess är krävande så konstaterar han också att den ger tillfredsställse när ett arbete når sin fullbordan och resultatet motsvarar de intentioner som han haft.


Tredje på Kakelhallen
Kurt Simons har ställt ut på Kakelhallen ett par gånger tidigare, 1998 och 2002, och efter den utställning som nu öppnas väntar en separatutställning i Jakobsberg i Sverige i oktober och en annan i Kalmar nästa vår. Våren 2011 har han en utställning inbokad på Konstakademin i Stockholm.
Vernissage på Kakelhallen är det på fredag, den 3 juli, kl. 18-20 och utställningen pågår till den 4 augusti.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax