DELA

Kura skymning i nordiska bibliotek

Kvinnan i Norden är temat för årets upplaga av den nordiska biblioteksveckan. På måndag kväll kuras det skymning runt om i Norden och läses ur Sigrid Undsets ”Kristin Lavransdotter”. I skolorna kuras gryning till texter av Astrid Lindgren. (På bilden i förgrunden Liselotte Ehrnstén och Sara Djupsund, bakre raden Eva Gustafsson-Lindvall, Monica Andersson och Mervi Appel i den manga-utställning som hålls i stadsbiblioteket under veckan.)
Det är elfte gången som man firar biblioteksveckan och firandet går numera också utanför det traditionella Norden, till Baltikum.
Jonas Wilén har skapat årets nordiska affisch. Det är för övrigt andra gången som detta uppdrag gått till Åland. Tidigare har Rita Jokiranta varit affischmakare.


Många med
Runt om i Norden räknar man med att biblioteksveckan firas ännu aktivare än tidigare. Nordens förbund och de nordiska biblioteken räknar med att det kuras skymning samtidigt på omkring 2.000 ställen och att omkring 250.000 tar del i de olika arrangemangen under veckan.
Även på Åland har intresset ökat och här kan man nu välja mellan aktiviteter som ordnas av hela 35 olika instanser.


Kvinnan tema
Innehållsmässigt ligger fokus i år på kvinnan och hennes roll i det nordiska samhället.
– Det är roligt att många nu får en möjlighet att återupptäcka ”Kristin Lavransdotter” som Sigrid Undset fick Nobelpriset för redan 1928, säger bibliotekschef Eva Gustafsson-Lindvall.
– Och samtidigt får många unga chansen att bli bekanta med henne, tillägger Sara Djupsund som är t.f. verksamhetsledare på Föreningen Norden.


Ännu ingen egen
Enligt Eva Gustafsson-Lindvall skulle Åland gärna något år få med en egen författare bland dem som det kuras skymning kring. Hittills har det dock inte lyckats trots att man nog gjort framstötar.
– Problemet är att det både skall vara författare översatta till de nordiska språken och böcker som det är lätt att få tag på. Sally Salminen, som vi har fört fram skulle ju väl ha fyllt det första kriteriet, men inte riktigt det andra.
Vad som händer runt om i biblioteken på Åland kommer det att finnas detaljinformation om i en gemensam annons som skall ingå i tidningarna i slutet av denna vecka.


På norska i Godby
Här bara ett tips ur högen: Den som vill höra ”Kristin Lavransdotter” på originalspråket kan göra det i Finströms bibliotek där Inger Marie Sundblom läser på norska.
I stadsbiblioteket håller Finlands svenska författareförening på onsdag en författarkväll med Sten-Erik Abrahamsson, Catharina Gripenberg, Katarina Gäddnäs, Anders Larsson, Peter Mickwitz och Nalle Valtiala.
Hela veckan hålls också en manga-utställning i bibliotekets musikpaviljong.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax