DELA

Kulturstiftelsen delar ut drygt 46.000 euro

Ålands kulturstiftelse delar ut drygt 46.000 euro i stipendier och understöd den 25 november. Stiftelsen fick denna gång ta emot 30 ansökningar. Den 25 november håller professor Erland Eklund också ett föredrag kring landsbygdsutveckling. (På bilden professor Dag Nyman som hör till stipendiemottagarna.)
De understöd och stipendier för år 2010 som delas ut ur kulturstiftelsens olika fonder går till:
– Per Gustavsson, Pargas 3.000 euro för arkivstudier i anslutning till ett publikationsprojekt om vinterångaren Sofia och hennes åländska rederi.
– Ålands emigrantinstitut 3.000 euro som bidrag för redigering och publicering av en publikation från den 15:e finlandssvenska släktforskarkonferensen.
– Ålands biblioteksförening 3.000 euro som bidrag för genomförande av författarbesök i skärgården och skärgårdselevers deltagande i författarbesök i anslutning till ”Barnens och ungdomens litteraturdagar 2011”
– Dånö museiförening 2.500 euro som bidrag för ett filmprojekt som presenterar Dånö hembygdsmuseum, lotsväsendet på norra Åland samt Dånö by förr och nu.
– Kulturföreningen Katrina 2.500 euro som bidrag för konsertarrangemang sommaren 2011 i Vårdö, Kumlinge och Brändö med nyskriven musik för konsertserien ”Klingande brev”.
– Robert Liewendahl, Mariehamn, 2.000 euro som bidrag för arkiv- och litteraturstudier i anslutning till ett planerat teaterprojekt om skeppsredaren Gustaf Erikson
– Sonja Nordenswan, Mariehamn, 1.500 euro som stöd för fortsatt författarskap i form av ett romanprojekt
– Föglö hembygdsförening 1.400 euro som bidrag för genomförande av kulturprogram i Föglö i anslutning till föreningens 30-årsjubileum
– Skärgårdsteatern 1.000 euro för turné i Ålands skärgård år 2011.
– Föglö grundskola 100 euro för elevstipendium i enlighet med stadgarna i Henrik Nylunds fond. 
– Kökar hembygdsförening 1.500 euro som bidrag för dokumentation av en föreläsningsserie kring teman ur Kökars historia
– Katarina M. Eriksson, Jomala, 4.000 euro för fullföljande av en doktorsavhandling om orsak till och förlopp vid bakteriell vaginos.
– Marika Nordberg, Mariehamn, 4.000 euro för att slutföra sitt doktorsarbete vid Linköpings universitet ”Fästingburna infektioner – diagnostik, klinik och prognostiska markörer”.
– Dag Nyman, Jomala, Christian Jansson, Mariehamn, och Sten-Anders Carlsson, Saltvik, 15.000 euro för projektet ”Fästingar, mikrober och infektioner” i samarbete med Linköpings universitet.
– Erika Johansson, Mariehamn, 1.000 euro för fortsättning av en som doktorsarbete avsedd undersökning ”Äldre kvinnor på Åland – starka och sårbara”.
– Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond överförs dessutom 600 euro till Ålands lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.
Det officiella tillkännagivandet sker vid stiftelsens delegations höstmöte den 25 november 2010 i Ålands hotell- och restaurangskola.
Efter mötet, klockan 19, håller professor Erland Eklund från Åbo Akademi i Vasa ett föredrag med titeln ”Den omstridda landsbygden. Ålands landsbygd i europeiskt perspektiv”.
Finströmsbördige Erland Eklund disputerade i sociologi vid Åbo Akademi år 1994 och har sedan år 2006 varit professor i samhällsvetenskap med inriktning på landsbygdsforskning vid Åbo Akademi i Vasa.( jk)