DELA

Kulturprojekt får understöd

Landskapsregeringens kulturdelegation har fördelat bidrag till olika kulturprojekt under 2008. Totalt fördelades 31.750 euro. (på bilden Viva Holm och Greta Sundström som får stöd för en turné till äldreboenden och omsorgshem.)
Bland projekt inom musiken som ansökt om bidrag får följande stöd:
Kören Flera röster, för deltagande i nordisk damkörsfestival i Norge, 1.500 euro.
Whatclub, för gränsöverskridande musikprojekt med musiker från Sverige och Finland, 1.000 euro.
Greta Sundström och Viva Holm, för turné till äldreboenden och omsorgshem, 1.000 euro.
Dephteria, för turné som förband till Sturm und Drang, 2.000 euro.
Sång- och musikgruppen, Kumlinge, för sång och musiklektioner för barn och vuxna, 1.500 euro.
Oratoriekören, för 30-årsjubileum med konsert i Jomala kyrka, 1.000 euro.
S. Englund med flera, för musikfestival riktad till unga på Jurmo, 3.000 euro.
Musikgruppen Tinner, för Europaturné, 1.000 euro, samt 300 euro som resekostnader för spelning i Portugal.
Kökar spelmanslag, för sommarens finlandssvenska spelmansstämma, 2.000 euro.
Inom, området bild- och form ges följande stöd:
Lappo ungdomsförening, för tillverkning av silverkedjor bland unga, 700 euro.
Salt, för resa för att bekanta sig med färiskt hantverk, 1.000 euro.
Fotoklubben Obscura, för ungdomsprojekt, 300 euro.
Kjell Ekström och Kersti Koll, för inventering av den estniske författaren Friedebert Touglas texter och översättning till svenska, 1.500 euro.
S-E Karlsson, för bok och uppfödning och träning av taxar till jakthundar, 1.500 euro.
Inom teatern stöd följande projekt:
Vårdö och Strömsö byalag, för etablering av friluftsteater i Erkas i Vårdöby, 4.000 euro.
Kökar hembygdsförening, för produktionen ”Systrarna på Kökar”, 750 euro.
Inom filmen stöds ett projekt:
Önningebymuseets vänner, för kortfilm om Önningebykolonins historia, 4.000 euro.
Under rubriken ”Tvärkulturellt och övrigt” återfinns följande stödmottagare:
Marc Svahnström och Johan Karrento, för konstinstallation som syftar till att utmana publikens konstuppfattning, 2.000 euro.
Ålands folkdräkts-och kulturförening, för verksamheten, 500 euro.
Hem och skola i Ytternäs, för projektet livslångt läsande, 700 euro.
Ålands marthadistrikt, för föreläsnings- och inspirationskväll, 500 euro.
Nio ansökningar blev utan stöd. Bland ansökningarna finnsäven del bordlagda och återremitterade.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax