DELA

Kulturpriset överräcktes

Danspedagogen Elzbieta Söderlund fick i går ta emot landskapets kulturpris som kuturdelegationen beslöt tilldela henne vid sitt möte i december. Kulturminister Britt Lundberg överräckte kulturpriset vid en ceremoni på Café Bagarstugan i Mariehamn. Till höger på bilden kulturminister Britt Lundberg och i bakgrubnden byråchef Jan-Ole Lönnblad.
Som Nyan kunde berätta i samband med att beslutet om kulturpriset offentliggjordes fick Elzbieta Söderlund priset för sitt arbete som lett till ett ökat dansintresse i landskapet. I motiveringen hette det att Söderlund ”målmedvetet och framgångsrikt arbetat för att lyfta fram dansintresset på Åland” och att hon ”har ett professionellt och humanistiskt bemötande och förmår locka fram elevernas individuella egenskaper i högkvalitativa dansföreställningar”. Det sades också att hon ”gör eleverna konstnärligt medvetna och med sitt fokuserade sätt att arbeta skapar förutsättningar för danselevernas fortsatta engagemang och studier även utanför Åland”.
I prismotiveringen framhöll kulturdelegationen också att Elzbieta Söderlund stått för en utmärkt koreografi till ett flertal teateruppsättningar på Åland.
Kulturpriset är på 4000 euro. Med vid överräckningen var bland andra också byråchef Jan-Ole Lönnblad och medlemmar i kulturdelegationen.

JAN KRONHOLM