DELA

Kulturpris till ålänningar

De finlandssvenska fonderna uppmärksammar det åländska kulturlivet.
I går höll Svenska folkskolans vänner utdelningsfest och överräckte årets kulturpris på 15.000 euro till professor Fabian Dahlström, Mariehamn. Konstnären Kjell Ekström (bilden) i Jomala fick samtidigt SFV:s folkbildningspris på 7.500 euro och i dag får Ekström också Åbolands svenska kulturfonds regionala pris på 8.000 euro.
Fabian Dahlström, sedan ett par år bosatt i Mariehamn, belönas med SFV:s kulturpris för ”en gedigen insats i finländskt musikliv och en enastående forskargärning”. Dahlström har bland annat verkat som professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi och föreståndare för dess Sibeliusmuseum. Han är vida känd som Sibeliusforskare.
Dahlström har bland annat gjort en komplett förteckning över Sibelius verk, han var huvudredaktör för den kritiska utgåvan av Sibelius samlade verk och fick stor erkänsla för utgivningen av Sibelius dagbok år 2005.
För sin insats inom Sibeliusforskningen har han tilldelats Hilding-Rosenberg-stipendiet av Kungliga musikaliska akademin i Sverige.


Kulturarbetare
Kjell Ekström tilldelas folkbildningspriset ”för sin framgångsrika insats att sprida kunskap om konst i olika genrer”. I motiveringarna redogörs för hans arbete vid Ålands sjöfartsmuseum 1987-88, Ålands museum 1990-2003 och därefter som fri konstnär och kulturarbetare.
Man lyfter fram hans insats för Önningebymuseet och dess samlingar med fokus på Victor Westerholm och de övriga Önningebykolonisterna, samt den aktiva utställningsverksamheten vid museet. Även Ekströms kulturhistoriska böcker noteras.
Även Åbolands svenska kulturfond tar i sina prismotiveringar upp Kjell Ekströms insats ”inom förenings- samt konst- och kulturlivet på Åland. Fonden skriver att Ekström ”inom ramen för Önningeby hembygdsförening levandegjort Önningebykolonin, som var Finlands enda egentliga målarkoloni under friluftsmåleriets guldålder”. Utöver insatserna för Önningebymuseet noteras hans arbete för Sjöbloms emigrant- och torparmuseum.


Idérik
– Kjell Ekström vitaliserar det åländska konst- och kulturlivet genom sitt starka engagemang och sin outsinliga källa av idéer, som han dessutom i förbluffande grad har förmågan att förverkliga, skriver fonden.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax