DELA

Wagners Siegfried på stadshuset

Inkommande lördag kl 18.00 visas Wagners opera Siegfried på stadshusscenen live från Metropolitan.
Detta är tredje delen i Wagners stora episka verk.
I Robert Lepages uppsättning dirigerar Maestro Luisi och Jay Hunter Morris gör huvudrollen. Sångare från tidigare operor i Ringen-cykeln återkommer, bland annat Deborah Voigt som Brünnhilde.
Operabaren öppen från 17, introduktion kl 17.30. qBouppteckningar
på månadsmöte
Ålandsforskarna och Ålands emigrantinstitut höll i söndags ett gemensamt månadsmöte på Ålands museum.
Arkivamanuens, FL, Niklas Huldén vid Åbo Akademi höll ett föredrag under rubriken ”Bouppteckningarnas kustbor. Vad människors egendom berättar om deras liv i skärgården på 1700- och 1800-talet.”
Arbetet skall så småningom utkristalliseras i en doktorsavhandling. Så här lyder pressmeddelandet:
”Huldén har studerat bouppteckningar från Egentliga Finlands kustband och Åland, främst Kökar och Finström.
Han har sedan delat upp materialet enligt näringsgrenar, till exempel jordbruk ,fiske och bebyggelse. Grupperna har sedan ställts emot varandra för att få till stånd en jämförelse mellan skilda, både geografiska och sociala, områden.
En viktig fråga är i hur hög grad bouppteckningarna beskriver folkkulturen i socknarna. Niklas konstaterade att man måste se materialet som en del i en större helhet och därför även nyttja andra källor.
Intressant var att få se vilka benämningar som användes på olika redskap. Åland kom med även i källorna från övriga regioner, bland annat i form av en gammal åboländsk notbåt som efter avslutat fiske lämnats på Gregersö.
Föredraget illustrerades med högintressanta foton ur insamlaren Väinö Solstrands samling från Lappo i Brändö.” qTa i ton
gick med förlust
Patrik Karlsson fortsätter som ordförande i Finlands svenska sång- och musikförbund. En enhällig förbundsstyrelsen gav Karlsson fortsatt förtroende när förbundsdagen hölls i Mariehamn 29 oktober.
En utvärdering av sommarens sång- och musikfest Ta i ton gjordes också under Höstforum-dagarna. Alla kostnader är ännu inte redovisade, men speciellt marknadsföringskostnaderna hade överskridit budgeten och enligt beräkningarna blir evenemanget minst 100.000 euro dyrare än sång- och musikfesten i Vasa för fem år sedan.
Höstforumdeltagarna avslutade veckoslutet på Alandica i Mariehamn med att spåna idéer för nästa sång- och musikfest som kommer att hållas 2016.
I styrelsen för förbundet är Krister Norrgrann Mariehamn åländsk medlem. q