DELA

Verk av Saara Esktröm kan man

just nu se i en utställningen på museet för nutidskonst, Kiasma.i Helsingfors. Det är en utställning som utmanar våra uppfattningar om skönhet
– Motsatser som vacker och ful, levande och död, medveten och omedveten är samtidigt närvarande i Ekströms konst. Verken är ofta grafiskt tydliga, exempelvis videoinstallationen ”Dust” som Ekström har skapat i samarbete med den holländska konstnären Thom Vink, skriver museet i sin utställningsinformation.
Utställningen pågår till den 13 mars och visas därefter på Kuntsis museum för moderna konst i Vasa.Dockskåp som
en spegel för

vuxenvärlden i barnens värld på väg mot vuxenlivet är tema i den utställning som pågår på Finlands nationalmuseum i Helsingfors till den 6 november.
– Med hjälp av dem tränade flickorna – medvetet eller omedvetet – att sköta ett hem. Fram till mitten av 1900-talet speglade dockskåpen den välbärgade medelklassens eller överklassens livsmiljö i ett samhälle, vars indelning i skikt var tydligt och betonat, skriver museet.
På utställningen finns även några miniatyrvärldar som ingått i pojkarnas lek med en annorlunda betoning av pojkars uppfostran.Sveriges historia
under 1000 år är

temat för den utställning som just nu visas på Historiska museet i Stockholm.
– Sveriges Historia ger nya perspektiv på människors makt och maktutövande, lyfter fram kvinnors inflytande och berättar om minoritetsgruppers villkor och mycket mer, skriver museet.
Sveriges Historia tar avstamp i 1000-talet, innan Sverige blev Sverige. Varje århundrade gestaltas i olika dramatiska scener med skiftande uttryck. Genom hela utställningen löper en tidslinje där kungar, drottningar och andra personer med makt, inflytande och nya tankar möter besökaren.

Citatet:

Skönheten bor inte enbart i naturen, konsten eller på en venetiansk vägg. Skönheten bor i människan, i hennes gärningar och val.
Tommy Tabermann,
poet och riksdagsman (1947-2010)