DELA

Vennström föreläser om hur man blir Nobelpristagare

I samband med Ålands kultursstiftelses höstmöte den 24 oktoberhåller professor Björn Vennström från Karolinska Institutet i Stockholm ett föredrag om ämnet ”Nobelpriset i fysiologi eller medicin: hur blir man pristagare?”.
– Björn Vennström är uppvuxen i Mariehamn och blev student från Ålands lyceum 1967. Han disputerade i ämnet mikrobiologi vid Uppsala universitet 1978 och forskade sedan vidare bland annat i USA och Tyskland. Från år 1987 är han professor vid Karolinska Institutet, från år 1993 med inriktning på utvecklingsbiologi, skriver kulturstiftelsens preses Lars Ingmar Johansson i ett pressmeddelande.
Professor Vennström invaldes 1993 i Karolinska Institutets Nobelförsamling som enligt Alfred Nobels testamente utser Nobelpristagarna i medicin eller fysiologi. Huvuddelen av den tiden har han också varit medlem eller adjungerad medlem i församlingens Nobelkommitté, tidvis som dess vice ordförande. Nobelkommittén är ett mindre organ som bereder församlingens beslut.
I sitt föredrag talar Björn Vennström om Alfred Nobel, hans värderingar och vilka kriterier han angav för belöning med Nobelpris i naturvetenskapliga ämnen – kriterierna är något olika. Han berör också de personliga kvaliteter som ofta ses hos pristagarna: kreativitet, ifrågasättande av etablerade sanningar, dedikation.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!