DELA

Utställning om kvinnor till sjöss

”Women at sea” är namnet på en nordisk utställning som visats i Nordic House i Skottland mellan den 29 juli och 30 augusti.

Journalisten Eeva Simola har sammanställt den åländska delen i utställningen. Material har hämtats från bland annat Ålands sjöfartsmuseum och landskapets egna samlingar.

Eeva Simola hade anhållit om 1 015 euro i stöd för sitt arbete och kringkostnader. Landskapsregeringen beslöts bevilja Simola ett stipendium om 500 euro som utbetalas mot redovisning av utställningen och av hennes egna utgifter. Beslutet fattade kulturminister Johan Ehn på enskild föredragning. (jk)