DELA

Utställning om Hangöemigranter i Mariehamn

På måndag öppnar Ålands emigrantinstitut utställningen ”Till Amerika, Amerika. Hangö som emigranternas avfärdsort” på Storagatan 8. Utställningen är producerad av Hangö museum och dess tidigare museichef Marketta Wall, och är inlånad till Åland för att visas till slutet av augusti, eller eventuellt lite längre.
Utställningen består av 19 täckplanscher med bilder och information, samt sex stora uppförstorade originalbilder som skildrar emigrationen från Hangö.
Det finns bilder på när emigranterna kommer med tåget och inkvarterar sig, när de väntar på att gå ombord, och när fartyget lämnar hamnen.
Trafiken från Hangö i gick i första hand ut på att transportera smör, men emigranterna var en lukrativ sidoinkomst. Finska Ångbåtsaktiebolaget körde direkt från Hangö till Hull i Storbritannien, varifrån emigranterna tog tåget till Liverpool, för att stiga på transatlantiska linjen.
Också åländska emigranter begagnade sig av fartygen från Hangö, i synnerhet fram till 1914, då svenska Amerikalinjen grundades.
Utställningen är trespråkig (svenska, finska och engelska), och kan ses vardagar klockan 10-12 och 17-19, samt enligt överenskommelse.