DELA

Ulla-Lena Lundberg fick Kyrkans kulturpris

Kyrkans kulturpris 2013 har tilldelats författaren Ulla-Lena Lundberg för hennes roman ”Is”. Ärkebiskop Kari Mäkinen delade ut priset i tisdags.
I prisets motivering konstateras att Lundbergs bok har ”väckt sällsynt bred och positiv uppmärksamhet hos läsarna. Boken tilltalar en bred läsarskara och presenterar det kristna budskapet utan pekpinnar. Priskommittén ser boken som en hoppingivande diskussionsöppnare i det kristna kultursamtalet.”
Kyrkostyrelsen delar varje år ut kyrkans kulturpris för en kulturgärning som är betydande för det kristna budskapet. Priset delades ut första gången år 1992. Priset kan tilldelas för en enskild kulturgärning eller för ett långt konstnärligt livsverk. År 2012 gick priset till evenemanget De vackraste julsångerna.
Kyrkans kulturpriskommitté utgörs av professor Heikki Hanka (ordförande), FD Maria Antas, författare Anna-Mari Kaskinen och kyrkoherde Eija Nivala. Prissumman är 6 000 euro.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!