DELA

Två unga körer sjunger på musikinstitutet

Sånggruppen Cavata, åtta pojkar i åldrarna 8-15 år från musikinstitutet Kungsvägen i Esbo, uppträder på Ålands musikinstitut på lördag med Rabbe Österholm som dirigent.
– Tanken är att slå vakt om pojkars sångintresse så att de stannar kvar i sångarsammanhang hela barndomen, genom målbrottet, Alltför ofta trillar välsjungande pojkar av någonstans på vägen och följden blir lätt att de glömmer sångförmågan i målbrottet med en brist på manliga sångare som följd, lyder pressmeddelandet.
Konserten delas med Ålands musikinstituts Singoalla, en blandad kör för 8-12-åringar ledd av Elisabeth Karlsson. Singalla framför låtar ur den svenska musikalen ”Showtime”. Körerna sjunger också tillsammans.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!