DELA

Tonsättaren Erik Bergman

uppmärksammas stort under året. Den 24 november har det nämligen gått 100 år sedan Erik Bergman föddes i Nykarleby i Österbotten. Bergman var en föregångsgestalt inom den finländska modernismen och hans livsverk går som en låga genom Finlands musikaliska 1900-tal.
Bergmanjubileet firas med de främsta musikerna och ensemblerna runt om i Finland. Jubileumsårets evenemang finns på de nyöppnade webbsidorna under adressen http://www.erikbergman.net. Jubileumsårets färska programkatalog kan dessutom beställas från Svenska kulturfonden, mia.ahlroos@kulturfonden.fi.
Bland arrangemang under året kan noteras en utställning ”Le Voyage” kring Bergmans livsverk och unika instrumentsamling på Sibeliusmuseum i Åbo i maj-juni. I juli blir det stor jubileumskonsert i Nykarleby med bland andra Anu Komsi, sopran, Sakari Oramo, violin, Walter Witick, slagverk och i juli-augusti har Musikfestspelen i Korsholm Bergman som temakompositör. Kring Bergman födelsedag den 24 november kulminerar jubileumsåret med en rad evenemang, bland annat en stor festkonsert i Musikhuset i Helsingfors med Radions symfoniorkester den 25 november.


”Skimrande
silver” heter
en ny utställning som öppnas på Nationalmuseum i Stockholm den 27februari. ”Skimrande silver” visar både äldre och nutida silverföremål. I utställningen går det att se hur skiftande uttryck silver kan ha och ljusets betydelse när det spelar på ytor och former.
Utställningen visar silverföremål från 1550-talet fram till i dag och den näst intill obegränsade variationsrikedom de kan ha. Totalt visas 280 föremål från museets egna samlingar i två salar.Utställningen pågår ända till mars 2012.


Brukar du knacka
i omålat trä,
spotta efter svarta katter och med obehag notera att det är fredagen den trettonde? Eller låter du dig inte påverkas av spådomar och övertro – ens på skoj? I år behandlar Folkkultursarkivet vid Svenska litteratursällskapet finlandssvenskarnas syn på vardagsskrock i sin pristävling.
Frågelistan ”Tur, tydor och trolldom” kan beställas av carola.ekrem@sls.fi (tfn 09-618 777). Den kan också besvaras som webbfrågelista på www.sls.fi/fragelistan. Insamlingen pågår till den 31 mars. De bästa svaren belönas med penningpris och bland alla svarare utlottas ett antal bokpris.