DELA

Teaterfolk kräver finlandssvensk till konstrådet

Den finlandssvenska kulturen är inte representerad i statens första konstråd, som tillsattes i januari för en 3,5-årsperiod. Finlands teaterregissörer och dramaturger samt Centralförbundet för Finlands svenska teaterorganisationer godkänner inte den här bristen, skriver FNB.
Förbunden anser att rådet bör ha en representant som det finlandssvenska kulturfältet godkänt. Det är både det svenska kulturarvet och språklagens anda som förpliktigar till jämlikhet även i konstrådet, anser förbunden.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!