DELA

Som en poetisk roadmovie

om kärlek och saknad beskrivs filmen ”Tanjas sista resa” som visas på bio Savoy i kväll kl 18.30.
Och vidare: Två män företar sig en rituell resa genom det centralryska landskapet för att föra en avliden hustru till floden där hon ska få sin sista vila. Filmens berättare Aist är fotograf på lokaltidningen som på fritiden ägnar sig åt nedteckning av folksagor och sånger med specialintresse för Merjafolket, en sedan 400 år utdöd finsk-ugrisk folkgrupp med vilken Aist känner stark samhörighet. Men har de verkligen funnits eller är alltihop sprunget ur regissörens fantasi?
Filmen visas i filmklubben Chaplins regi, men föreställningen är öppen för alla.