DELA

Sibelius musik och brev ikväll.

Jean Sibelius som brevskrivare och kompositör får man ta del av om man besöker musikinstitutet i kväll klockan 19.30. Kvällen har rubriken ”Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius”.
Professor emeritus Fabian Dahlström presenterar sin bok ”Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron!”. Boken innehåller en korrespondens mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900-1919. Boken utkom år 2010 både i Finland och Sverige.
Axel Carpelan var mycket viktig för Sibelius konstnärliga utveckling. Efter Axels död myntade Sibelius ett känt uttryck: ”För hvem skall jag numera komponera?”. Detta eftermäle är vad världen länge i stort sett vetat om Axel Carpelan.
Fabian Dahlströms bok ger oss ett komplext och nyanserat porträtt av Axel Carpelan. Vänskapen och den konstnärliga samvaron med Jean Sibelius speglar en ovanlig och djup relation mellan två på djupet osäkra mänskor som samtidigt brinner av längtan att uttrycka sig och sin tid i musikaliska former.
Kvällen avslutas med några korta pianostycken av Jean Sibelius. Pianist är Patrik Komorowski.
Innan föreläsningen och pianomusiken håller Kulturföreningen Katrina sitt stadgeenliga vårmöte i musikinstitutet. q