DELA

Sagostund i Finström

På fredag klockan 10.00 arrangeras sagostund i Finströms bibliotek. Temat är strandsagor. qMuseer skall
synas på internet
Kulturbyrån planerar marknadsföring av museer på Åland på internet och har för ändamålet tgait upp 7.000 euro i budgeten.
På sitt senaste möte beslöt kulturdelegationen anta Strax Onlines offert på 4.800 euro för ett år. qBarnens litteraturdagar
får inte mer pengar
Kulturdelegationen avslog Ålands biblioteksförenings ansökan om ett bidrag på 70.000 euro för att säkerställa evenemanget Barnens och ungdomens litteraturdagar 2012.
Dessutom passade kulturdelegationen på att läxa upp bidragssökande med att konstatera att understödet för evenemanget har höjts betydligt i samband med inrättandet av ett nytt moment kallat ”understöd för konst och kulturundervisning”. Föreningen beviljades 15.000 euro för evenemanget 2011, år 2010 var den summan 7.500 euro.
Kulturdelegationen påpekar också att landskapets ekonomi fortsättningsvis är ansträngd och att Barnens och ungdomens litteraturdagar inte kan förlita sig till att få evenemanget i sin helhet stött av landskapsregeringen. Istället bör de göra nödvändiga ändringar i evenemanget, till exempel kunde skolornas andel för deltagandet höjas från 5 euro per elev. qMästerskap i
snapsvisekonst

De 12:e Finländska mästerskapen i snapsvisekonst avgörs söndagen den 16 oktober kl 13 på Restaurang Kaisaniemi i Helsingfors. De fem bästa visorna går sedan vidare till landskampen mot Sverige som arrangeras lördagen den 19 november i Stockholm.
Som arrangör för den riksomfattande tävlingen står i år Finlandssvenska Rimakademin, FiRA, i samarbete med Svenska klubben i Borgå och Finlands svenska folkmusikinstitut.
Bidragens språk är svenska. Visans text får inte vara publicerad tidigare. Skriv texten till en känd melodi. Glöm inte att uppge melodin. Varje deltagare får sända in högst tre visor. En urvalsjury gallrar fram de tio bästa bidragen som behandlas anonymt. Finalisterna framför vanligtvis själva sina visor på finaldagen men kan överlåta uppgiften åt någon annan. De fem bästa i tävlingen skall vara beredda att delta i landskampen i november.
Bidragen sänds till Finlands svenska folkmusikinstitut, Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa, eller med e-post till info@folkmusik.fi. De kan också sändas per e-post till snapsvisor@rimakademin.fi eller faxas på nummer 06-3195604. Underteckna bidragen med signatur. Namn, adress och telefonnummer uppges separat och kommer inte till urvalsjuryns kännedom.
Bidragen skall vara insända senast den 31 augusti. Mera information om snapsvisetävlingarna och om FiRA:s verksamhet finns på www.rimakademin.fi q