DELA

Rolf Lindqvist är initiativtagare

till operaprojektet som Nyan kunde berätta om i gårdagens tidning. Lindqvist säger att det var han som ursprungligen kontaktade kompositören Nik Kotzev om en åländsk sjöfartsopera och också bad denne diskutera med författaren Ulla-Lena Lundberg om ett libretto. Han talade själv också med Lundberg. I kontakterna utkristalliserades att operan kunde handla om Herzogin Cecilie.
I gårdagens artikel nämndes endast att Lindqvist kommit med ett tips i saken.
Med en författare som Ulla-Lena Lundberg som librettist och med Kotzev, som visat att han kan skriva god musik, hoppas Rolf Lindqvist att sjöfartsoperan skall kunna bli verklighet.
Lindqvist är ordförande i operaföreningen Joel, som fortfarande existerar, men han tror knappast att det kommer att bli aktuellt för den föreningen att sätta upp den nya operan.

Nästan 14.000 biblioteksböcker
anskaffade de 16 kommunala biblioteken på Åland år 2010. Därtill kom över 1.500 musikinspelningar, filmer, talböcker, kartor , noter, med mera. En tredjedel av nyanskaffningarna gjordes till stadsbiblioteket, över hälften till landsbygdens bibliotek och drygt en tiondedel till skärgården. Detta framgår av statistik från Åsub.
Över 13.000 böcker och andra mediaprodukter avfördes samtidigt under året.
Antalet lån var 476.000 år 2010, vilket var 17,0 per invånare. Av lånen var över 80 procent eller 389 000 böcker.

Litteraturföreningens radiobokcirkel
i Ålands radio kan höras för sista gången den här säsongen måndagen den 30 maj klockan 09.40, med repriser på måndagskvällen och lördagen den 4 juni. Deltagarna berättar om böcker de läst den senaste tiden och motiverar varför de är läsvärda också för lyssnarna.

Professor Lauri Karvonen
har tilldelats årets Hugo Bergroth-pris på 5.000 euro. Karvonen är professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi och sommarboende i Jomala Önningeby.
I prismotiveringen framhålls att Karvonen är en ansedd och uppskattad forskare och universitetslärare som förenar ett brett pragmatiskt perspektiv med vetenskaplig sakkunskap och förmåga att på ett klart och begripligt sätt formulera och förmedla också komplicerade budskap. Detta gör han både i tal och i skrift oavsett om målgruppen är unga studenter – i Åbo eller på annat håll i Norden – eller den breda allmänheten.