DELA

Rita Jokiranta fick stipendium

Visningsstipendienämnden för bildkonst utdelade visningsstipendier för 960.000 euro till 120 konstnärer. Stipendiet är 8.000 euro och det beviljas för fem månaders arbete. Nämnden fick 840 ansökningar. Mariehamnskonstnären Rita Jokiranta hörde till dem som fick stipendium.
Stipendierna kan ges åt skapande bildkonstnärer för upprätthållande och främjande av de ekonomiska förutsättningarna för yrkesutövandet. Med skapande bildkonstnärer avses alla de bildkonstnärer vilkas verk kan visas offentligt. Stipendiet kan fås av bildkonstnärer, fotokonstnärer, skulptörer, konstgrafiker, konstnärer verksamma inom konstindustrigrenar samt konstnärer som skapar bildkonst med andra medier.
Visningsstipendienämnden för bildkonst är ett expertorgan inom Centret för konstfrämjande. Nämnden utdelar en gång om året fem månaders arbetsstipendium till professionella konstnärer vilkas verk kan visas offentligt. Undervisnings- och kulturministeriet utser visningsstipendienämnden för bildkonst för en treårsperiod. Visningsstipendier utdelades för närmare en miljon euro till 120 konstnärer.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!