DELA

Rädda barnen på Åland får

ett bidrag på sammanlagt 11.909 euro av landskapsregeringen för att förverkliga ett teaterbesök i landskapet till våren. Av detta gäller 1.206 euro förberedelser och 10.703 själva föreställningarna. Inom ramen för det pågående projektet Barnens internet skall man undersöka möjligheten att ge föreställningen ”Naken på Nätet” av teatergruppen ”Ung utan pung” från Sverige.
Målgruppen är högstadieungdomar (3 föreställningar) samt högstadieföräldrar (1 föreställning) på Alandica i april. Enligt föredragande Ulla Rindler Wrede kommer fem ungdomar som förberedelse ett resa till Sverige för att se föreställningen och utröna om den kan fungera också här. Blir beslutet att den inte gör det så skall Rädda barnen betala tillbaka de medlen för själva teaterföreställningarna.
– Landskapsregeringens uppfattning är att de frågor som teaterpjäsen tar upp är mycket angelägna och anser att det arbetssätt som nu används, att inkludera de unga i beslutsfattandet är riktigt, skriver man i protokollet.
Beslutet fattades av socialminister Katrin Sjögren (Lib) på enskild föredragning.En utställning
med 33 julkort
av åländska konstnärer kan man just nu ta del av Ehns fönster i Kursgården i Mariehamn. Ålands konstförening fick in hela 58 julkortsmotiv av 23 konstnärer och de bästa ställs nu ut, berättar ordförande Ann Gustafsson. Publiken får rösta fram ett vinnande kort.Fler åländska
projekt får stöd
i Konstsamfundets utdelning för år 2010. I den lista som Nyan publicerade i fredagens tidning hade ett par projekt fallit bort. Bidrag får även:
n Ålands marthadistrikt, för utgivning av 100-årshistorik med Ann-Gerd Steinby som författare, 1.000 euro.
n Philip Björkqvist, för musikstudier i Tyskland, 1.500 euro.
Därmed går sammanlagt 22.500 euro till åländska mottagare.Arto Halonen,
regissör och
filmproducent har fått Helsingfors stads kulturpris för 2010. Priset beviljades av stadens kultur- och biblioteksnämnd och det går på 10.000 euro.
På Åland är Arto Halonen bland annat känd för sin medverkan i filmfestivalen Vera våren 2004 då hans film ”The Tankman”, inspelad på Kuba, fick sin världsurpremiär på Bio Savoy.

”En gång drog den första snön
in över stan som en rysk saga
med en klang av heliga ljusa klockor
en doft av mandel och hyacint.”
Ur Vintersaga av Ingrid Arvidsson.