DELA

Om konstnären Erik JuseliusÅland berättar konstnären och författaren Kjell Ekström i Mariehamns stadsbibliotek på lördag, den 27 november, kl. 13. Föredraget som illustreras med bilder ingår i kulturnämndens serie Kultur på dagtid. Tillsammans med Håkan Skogsjö kommer föredragshållaren inom kort också med en bok om Erik Juselius.
Juselius var en nyländsk målare som under mellankrigstiden dokumenterade den åländska landskapet. Entrén är fri.Ålands
konstförening

har hållit höstmöte och valt ny styrelse. Bara ordföranden Ann Gustafsson och styrelsemedlemmen Anni Brandt ur den gamla styrelsen var beredda att fortsätta. Utöver dessa invaldes nu Pia Jacobsson, som vice ordförande och sekreterare, samt som medlemmar. Ingmar Eklund, Stig Petrone, Isa Hällström, och Minna Öberg, samt Kirsi Strand och Tina Barck som delar på en post. Suppleanter är Klara Nyberg och Linda Weckman.
För att planera föreningens 60-årsjubileum 2013 utsågs en arbetsgrupp med Nanna Sjöström, Kurt Simons och Minna Öberg som medlemmar.
Ann Gustafsson säger att mötet avslutades i en positiv stämning och att föreningen nu skall aktivera sig med bland annat resor, ateljébesök och fler utställningar. I vår blir det bland annat en utfärd till Liljevachls och Moderna museet i Stockholm.
Föreningslokalen och grafikverkstaden, som nu tar mycket av budgeten, skall man försöka avyttra på sikt och går nu in för att uppbära avgifter av dem som använder utrymmena.
Med på höstmötet var 22 medlemmar.Konstmuseet
Ateneum

i Helsingfors deltar i en samnordisk utställning på Villa Manin i Italien. Utställningen ”Munch och den nordiska själen” fokuserar på måleriet i slutet av 1800-talet och hur den nordiska naturen och karaktären avbildades inom konsten. Den finländska delen av utställningen är sammanställd av konstverk ur Ateneums samling, i synnerhet verk av Helene Schjerfbeck.
Utställningen presenterar konst från Finland, Sverige, Danmark och Norge och pågår till den 6 mars.