DELA

Ny bok med dialektvarianter

Hur talar man i Åbo jämfört med Helsingfors? I en ny bok från Svenska litteratursällskapet med titeln ”Talet lever!” beskrivs de åboländska dialekterna och jämförelser görs mellan finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. Therese Leinonen är bokens författare.

Under åren 2005–2008 gjordes inspelningar med mer än tusen personer i projektet ”Spara det finlandssvenska talet” vid Svenska litteratursällskapet i Finland. De intervjuade berättar om sin hemort, sitt liv och synen på språk och språkvariation. I den nyutkomna boken görs djupdykningar i olika delar av Spara talet-materialet.

De åboländska dialekterna så som de talades i början av 2000-talet presenteras, och jämförelser görs av olika drag i finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. (jk)