DELA

Ny arbetsgrupp delar ut stipendier

Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd tar just nu emot förslag på kandidater till de kultur- och idrottsstipender de delar ut. För att utse mottagare tillsattes vid nämndens senaste möte en arbetsgrupp bestående av Mogens Lindén, Lillan Holmberg, Robert Liewendahl och Lars Midbjer. Allmänheten kan lämna in förslag på stipendiekandidater fram till den 5 juli. Stipendierna delas ut i höst.
Vid mötet beslutades att återremittera budgeten för nämndens verksamhet. Nämndens kommunbidrag för 2014 höjs till 244 000 euro, att jämföra med 2013 års 239 438 euro.
Bordlades gjorde även frågorna om kulturkommunikatörens verksamhet och regelverket för bidraget ”Snabba pengar”, ett anslag som unga personer kan söka med liten framförhållning för att finansiera kultur- och idrottsprojekt. Nästa möte hålls i augusti.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!