DELA

Nordman föreläser om Evald Häggblom

I kväll tisdag klockan 18.30 ordnar Ålands kulturstiftelse den årliga Ramsdahl-föreläsningen i Ålands museum. I år är det historielektorn vid Ålands lyceum, fil.mag. Dan Nordman som håller föreläsningen ”Ihärdig samhällsbyggare och skärgårdens förkämpe. Om Evald Häggblom och hans livsverk.”
Föreläsningen anknyter till den nyutkomna boken om skärgårdsaktivisten, landstingsmannen och riksdagsledamoten Evald Häggblom och hans samhällsinsatser under mer än fyra decennier. Han betecknas av många som en betydande politisk påverkare med ett utvecklat sinne för diplomati och nätverksbyggande.
Dan Nordman, som är dotterson till Evald Häggblom, är en av författarna till boken med titeln ”Brobyggaren Evald Häggblom. Röster om en samhällskämpe”. Där skildrar han bland annat några viktiga självstyrelsepolitiska tvistefrågor som Evald Häggblom aktivt påverkade, värnpliktsfrågan 1938, den nya självstyrelselagen 1951 och tillkomsten av Ålands flagga 1954. Han skriver också om Häggbloms kamp för telefonförbindelserna i den åländska skärgården. Detta och mycket annat ur Evald Häggbloms långa arbete för skärgårdsbefolkningen tar Nordman upp i sin föreläsning.
Ålands kulturstiftelse har stött arbetet med boken om brobyggaren Evald Häggblom med ett mindre belopp ur sina fonder. Föredragshållaren Dan Nordman är också en av författarna till det avslutande bandet i stiftelsens verk ”Det åländska folkets historia” som förhoppningsvis skall kunna färdigställas under året.
Den årliga Ramsdahl-föreläsningen har ordnats av Ålands kulturstiftelse på landskapsregeringens uppdrag sedan år 1991. Carl Ramsdahl (1901-1986) var länge lektor i historia vid Ålands lyceum och en engagerad lokalhistorisk forskare. Ramsdahl och Evald Häggblom samarbetade på 1940- och 1950-talen både inom Ålands fiskarförbund och i frågor om den åländska skärgårdens utveckling.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!