DELA

Musik kring Östersjön

Professor emeritus Fabian Dahlström håller ett föredrag kring temat musik kring Östersjön onsdagen den 25 april kl. 19.00 i Blå teatern Ålandsvägen 55.
Dahlström analyserar och försöker ge svar på frågor som finns det en ”östersjömusik”? Finns det musikaliska stildrag som är knutna till Mare Balticum, själva havet? Finns det musik som förenar Kalmarunionen och Tyska orden med dagens Finland?
Kvällen inleds med kulturföreningen Katrinas vårmöte som avslutas med föredraget som har titeln ”Musik kring Östersjön på 1600-talet”. Mötet och föredraget är öppet för allmänheten.Vem blir årets kulturstipendiat?
Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn efterlyser förslag på kulturstipendiater. Allmänheten liksom kulturarbetaren själv kan nominera och lämna in förslag från och med måndag 23 april fram till 31 maj.
Kriterier för valet av mottagare av stipendiet är att personen/personerna genom sin verksamhet stimulerar och vitaliserar det åländska kulturlivet oavsett område.
Professionella konstnärer och kulturarbetare, såväl som grupper som arbetar för ett gemensamt projekt, har möjlighet att erhålla stipendiet.
Mottagaren skall vara fast bosatt i Mariehamn.
En förslagslåda har ställts fram vid bibliotekets information för allmänheten att komma med förslag.
Förslag tas även emot per e-post:lars.midbjer@mariehamn.ax
Stipendiet har tidigare tilldelats: Jerker Örjans 1996, Krister Norrgrann 1997, Mirjam Öberg 1998, Maj-Britt Lind 1999, Camilla Gunell 2000, Kaj-Gustav Sandholm 2001, Berit Lindqvist 2002, Ben Johans och Per-Ove Högnäs 2003, Helge Engblom 2004, Robert Liewendahl 2005, Maria Korpi-Gordon 2006, Folke Wickström 2007, Gunnel Ekelund 2008, K-G Eriksson 2009, Benita MattssonEklund 2010, Jonas Wilén 2011.Första barockoperan på ÅST
Åbo Svenska Teater satsar på opera i vår. Fitness-lightoperan sätts upp på teaterns stora scen under en vecka i samarbete med Ooppera Skaala.
Fitness-light är den första finländska barockoperan och den uruppfördes år 2007 på Alexandersteatern.
– Operan tar upp aktuella frågor om vikt, övervikt och rätten att bli accepterad som den man är, säger ÅST på sin webbplats.
Musiken är komponerad av Kirmo Lintinen, som solister deltar bland andra Mari Palo, Riku Pelo, Petri Bäckström, Essi Luttinen och Sören Lillkung.