DELA

Mariehamn i ny antologi

Mariehamn finns med i en ny antologi om stadslivets förvandling i tio nordiska städer som Svenska litteratursällskapet i Finland ger ut.
Författarna anlägger ett etnologiskt perspektiv där stadsbornas tolkningar är en utgångspunkt. Man kan följa hur en ny stadskultur växer fram i Norden under 1990-talet och 00-talet, med en stark betoning av upplevelse och kommersialism, men även av tradition och bevarande, berättar SLS i ett pressmeddelande.
Anna-Maria Åström ger i två artiklar en överblick av centrumlivets och varuhusens förvandlingar i Helsingfors. Kari Telste bidrar med en diskussion om hur paradgatan Karl Johan i Oslo rustats upp. Bevarande och förnyelse står i centrum även i Kerstin Gunnemarks artikel om Göteborg.
I bidrag av Katja Hellman och Sanna Lillbroända-Annala behandlas småstäderna Jakobstad, Karleby och Ekenäs, medan Anne Niemi och Kajsa Wikman diskuterar turistevenemang och historiebruk i Åbo och Lovisa. Turistperspektivet är viktigt också i Pia Olssons, Susanne Österlund-Pötzschs och Pirjo Korkiakangas artiklar om Helsingfors, Mariehamn och Jyväskylä. Tiina-Riitta Lappi kompletterar bilden av Jyväskylä med en studie av utvecklingen av stadens centrum i ett längre tidsperspektiv.Allsångscafé med Intermezzokören
blir det på söndag kl. 14 i Margaretagården i Mariehamn. Det bjuds på sång och musik under ledning av Guy Karlsson. Caféet ordnas till förmån för den Italienresa som kören gör till hösten.Åke Hillar, trumpetist och
bleckblåslärare vid musikinstitutet i Mariehamn finns med i orkestern när Gustav Mahlers åttonde symfoni framförs i Katarina kyrka i Stockholm på lördag kl. 18 och söndag kl.16. Flera hundra medverkande, från olika körer och vokalensembler samt solister, Orkestern Filialen och Solna brass uppför verket.