DELA

Lärjungen fick 20.000 euro

Ålands landskapsregering har beslutat att stöda marknadsföringskampanjen för filmen som är inspelad på Åland och regisserad av Ulrika Bengts.
Beslutet om att stöda filmen har fattats efter diskussion mellan finansavdelningen och utbildnings- och kulturavdelningen. Landskapsregeringen går in i marknadsföringskampanjen med 20.000 euro och Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat lika mycket. Finlands filmstiftelse bidrar med 40.000 euro.
Villkor för landskapets stöd till marknadsföringen är att landskapsregeringen omnämns som sponsor och att Åland ges stor synlighet i kampanjen.
Produktionsbolaget planerar en omfattande marknadsföringskampanj av ”Lärjungen” i Hollywood. De beräknade kostnaderna uppgår till 105.000 euro.
”Lärjungen” är den första finlandssvenska film som har blivit nominerad som Finlands Oscarskandidat. Den spelades in på Lågskär på Åland under 2012.
Fler kulturnotiser i papperstidningen!