DELA

KulurtnotiserVisans vänners
nästa viscafé,
som skulle ha hållits i Alandica torsdagen den 5 november, har flyttats fram till den 19 november. Kim Hansson i Visans vänner berättar att man valde att flytta caféet för att inte kollidera med den skivsläppskonsert som gruppen Ulvens döttrar ger i Alandica den 5 november. Han hoppas att många går på den konserten och också kommer till viscaféet den 19 november.Jomala biblioteks
hemsida har blivit

uppdaterad och fått ett extra tillägg, ett schema över skolklassernas besök under skolbibliotekstid. Barnomsorgen i Jomala har tillgång till biblioteket under samma tid som skolan och de kan nu se vilken tid som är ledig för att komma med barngrupper till biblioteket, berättar bilblioteks- och kulturchef Gunilla Jansson.
Detsamma gäller Kyrkby högstadieskola som inte heller har regelbundna bibliotekstider utan kommer med klasser vid behov.
– En annan målgrupp är föräldrar till skolbarn som nu med en enkel knapptryckning kan få fram när deras barn ska besöka biblioteket och de kan påminna om att bibliotekskortet och böckerna ska med på morgonen.
Utställningar, kulturarrangemang och öppettider är annan nyttig information som finns på hemsidan som man finner under adressen www.jomalabok.ax .Skärgårdsprojektet
Skunk presenterar
resultatet av ett ungdomsutbyte i stadsbiblioteket i Mariehamn på torsdag, den 29 oktober, kl 18.30. I ett pressmeddelande berättar Skunk att man premiärvisar ”Exchangefilmen” som gjorts i samarbete med dokumentärfilmaren Johan Karrento. Vidare visar man en utställning från den kreativa workshopen och man får lyssna till ”The Islandes rhapsody”. Det ges också information om vad vad Youth Exchange life on islands är.Professor
Lauri Karvonen,
sommarålänning i Jomala Önningeby, leder en av de fyra forskargrupper som utsetts till så kallade spetsenheter vid Åbo Akademi för perioden 2010-2014. Lauri Karvonens forskargrupp ägnar sig åt demokratiforskning ur ett medborgarperspektiv. Gruppen var spetsforskningsenhet också under perioden 2006-2009. En internationell expertpanel har berett besluten om satsningarna. Spetsforskningsenheterna har årligen en summa om en miljon euro till sitt förfogande, pengar som kommer från Stiftelsen för Åbo Akademi.