DELA

Kulturstiftelsen får understöd

Ålands kulturstiftelse får av Ålands kulturdelegation ett verksamhetsunderstöd för 2014 på 1 000 euro.
Kulturstiftelse fick ursprungligen nej på sin ansökan, men anhöll om förnyad prövning och bidraget klubbades vid mötet i måndags.
Teater Kuling hade anhållit om att få överföra 2014 års verksamhetsunderstöd till 2015, vilket godkändes.
Ålands Projektkör får 3 000 euro för projektet Lejonkungen och föreställningarna på Åland.
Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Skunk, får 7 000 euro för utvecklingsprojektet ”Barn- och ungdomskultur i skärgården”.
Ålands konstförening Kulturfabriken får 1 748 euro för evenemanget PåskPaus.
Däremot får Kökar hembygdsförenings avslag på ansökan stöd för utvecklingsprojektet ”Barn- och ungdomskultur i skärgården”.
– Ansökan avslås med motiveringen att projektbeskrivningen är allmänt hållen och tar inte tydlig ställning till de kriterier som finns uppställda för specialunderstödet, sägs i protokollet. (ms)