DELA

kulturnotisernaTeater Fot
från Norge
besöker Åland med föreställningen ”De Röda Skorna” den 12-13 augusti. ”De röda skorna” är är en interaktiv installationsteater för barn i åldern åtta månader till tre år.
– Genom deltagande lek och improvisation möter barnen teaterns och dansens underbara värld med dans, sång, musik och figurer och med magiska röda skor som lever sitt eget liv, skriver arrangerande Nordens institut på Åland.
Rummet och installationen är utformad med tanke på deltagande och består av röda skor i alla storlekar och varianter. Här finns dansskor, skor man kan ta av och på, gummistövlar fyllda med hemliga världar. I några av skorna har installerats ljudkompositioner.
Föreställningen är inspirerad av H C Andersens saga ”De röda skorna”.
Teater Fots besök omfattar, utöver föreställningar för dagisbarn även föredrag om konst för daghemspersonal och andra som jobbar med barn, en föreställning för allmänheten och en workshop i improvisation med ljud och rörelse för för ungdomar och vuxna.
För förhandsbokningar kan man vända sig till Lycke Pörtfors på Nordens institut.Svenska
kulturfonden
har donerat 8 miljoner euro till fyra högskolor och universitet. Fonden deltar med donationen i universitetens och högskolornas pågående kapitalinsamling. Understöd går till fyra högskolor. Åbo Akademi får 4 miljoner euro, Helsingfors universitet 2 miljoner, Svenska handelshögskolan 1,5 miljoner och Aalto-universitetet 500.000 euro.. I beslutet om donationen utgår man från att staten ger ett motsvarande understöd som är 2,5 gånger större än fondens understöd.
Donationen motiveras med Kulturfondens ansvar för svensk undervisning, de egna tyngdpunkterna inom vetenskapens område och fondens syn på att Finlands framtid väldigt långt avgörs utgående från nivån på den högsta utbildningen. Enligt fonden är det också av största vikt att Finlands universitet kan erbjuda högklassig undervisning på båda nationalspråken.Den norska
dramatikern
Jon Fosse tilldelas det internationella Ibsen-priset för 2010. Prissumman är 2,5 miljoner norska kronor, alltså cirka 320.000 euro, skriver FNB.
– Ibsenpriset tilldelas Fosse för hans unika dramatiska författarskap, som öppnar scenens portar till de ordlösa mysterier som följer människan från födelsen till graven, motiverar prisjuryn.