DELA

Kulturnotiser

Åbo Svenska
Teater gör ett

gästspel på Åland med den populära barnpjäsen Karius och Baktus.
Föreställningen baserar sig på Torbjörn Egnés saga, här dramatiserad av Pekka Sonck och regi av Arn-Henrik Blomqvist.
Åtta föreställningar hålls under nästa vecka i Brändö, Mariehamn, Hammarland och Finström.
Måndag 8 mars klockan 13 spelas pjäsen i Brändö, tisdag 9 mars klockan 9.45 och 12.30 i Mariehamn (Uncan), onsdag 10 mars klockan 9.45 och 14.45 (Uncan), torsdag 11 mars klockan 10 (Hammarland, Näfsby skola), fredag 12 mars klockan 8.45 och 10.15 (Finström, Godby daghem).
Den sista veckan i april är det barn på Föglö och i Saltvik som får träffa de glada tandtrollen. Under just veckan finns det utrymme för ytterligare några föreställningar. Teatern uppmanar de mindre orternas daghem att samarbeta med lågstadieskolorna.
Pjäsen framförs i samarbete med Folkhälsan som delar ut ett infopaket angående tändernas skötsel till alla barn som ser föreställningen.

Kulturverkstad
i Skunks regi
ordnas den 12 – 14 mars på Kumlinge skola. Deltagare från hela Åland är välkomna.
Kulturverkstaden vänder sig till den som går i grundskolan och gymnasiet. Följande kurser går att välja mellan:
Skapandeverkstad, musikverkstad, matlagningsverkstad, skrivarverkstad, fotoverkstad, dramaverkstad och eventuellt filmverkstad.
Alla verkstäder är öppna både för nybörjare och de som redan har ett intresse som de vill fördjupa.
Sista anmälningsdagen är den 5 mars. Deltagaravgiften är 20 euro för skärgårdsungdomar och 30 euro för övriga. Anmäl dig till Sara Strandberg, telefon 040 839 09 73 eller info@skunk.ax

John Court
ställer under våren
ut verk i Ålands konstmuseum. I Courts konst avspeglas hans egen kamp mot dyslexi. Konstnären är född i England men bor i dag i Torneå i norra Finland.
Vernissage hålls torsdagen den 11 mars klockan 18.

Möte kring konst
blir det lördagen
den 20 mars klockan 14 i Ålands konstmuseum.
Diana Berthén, filosofie doktor i pedagogik och lektor i specialpedagogik, diskuterar om relationen dyslexi – bild är en utmaning.

Finska kulturfonden
har delat ut
sina årliga bidrag. Fonden beviljade 20,3 miljoner euro i bidrag och priser. Summan är lika stor som ifjol då den beskrevs som större än någonsin.
Fonden delade ut priser på 300.000 euro till professorn Marjatta Hietala, dirigenten Okko Kamu och cirkuskonstnären Ville Walo, berättar nyhetsbyrån FNB.