DELA

kulturnotiserKulturföreningen
Katrina får stöd
för att hyra utrustning för digitala operasändningar i Alandica. Kulturdelegationen har reserverat 15.000 euro för ändamålet under förutsättning att föreningen kan uppvisa en skriftlig överenskommelse med driftsbolaget Alandica om skötsel och drift samt att föreningen specificerar sitt huvudmannaskap där man även redogör för hur föreningen kan garantera att utrustningen blir tillgänglig för andra föreningar utan merkostnader.
Utrustningen skall inte nyttjas i kommersiellt syfte. Det beviljade bidraget skall täcka kostnader för en treårsperiod varefter satsningen utvärderas.
Ledamot Hannele Vaitilo anmälde avvikande åsikt till beslutet och inlämnade en skriftlig reservation. Vaitilo tycker att initiativet är gott men menar att det finns alldeles för många oklarheter i ärendet för att ta ett beslut för en treårsperiod. Bland annat skriver hon att Paf-medel enligt lotterilagen skall gå till allmännyttig verksamhet och menar att: ”Det finns stor risk för att Paf-medel, som Ålands kulturdelegation fördelar, styrs till ett bolag, driftsbolaget för Alandica i form av hyresinkomster”.
Vaitilo menar också att om bidrag ur samhällsmedel ges för utrustningen så borde den vara mobil för att kunna göras tillgänglig för alla ideella föreningar.Traditionen att
dekorera påskägg

lever och nu på söndag, palmsöndagen, kl. 12-16, kan den som besöker Ålands museum måla påskägg under ledning av bildkonstnären Raina Clemes.
– Ägget som är en symbol bland annat för fertilitet, liv, och Kristi uppståndelse, är inte bara en självklar maträtt vid påskbordet, man pryder även sitt hem med ägg som smyckats på olika sätt. Ofta används färger från naturen eller starka färger med symbolvärde, säger Amppi Darmark vid museet.
Raina Clemes uppmanar dem som kommer till museet på söndag att ta med sig urblåsta ägg.Resultatet är
fascinerande,
skriver Bror Rönnholm i sin recension av Sanna Tahvanainens diktsamling ”Allting är amerikanskt” i Åbo Underrättelser.
Rönnholm skriver bland annat: ”Det som Tahvanainen kan sägas göra är att hon flyttar den bärande metaforiken från de enskilda diktraderna till den värld som växer fram mellan dikterna och i samlingen som helhet – där de sedan etablerar olika nivåer och ett mångfasetterat spel av betydelser.”
I Nyan recenserade Carina Karlsson diktsamlingen den 15 mars.